webmaster@browse.no

Nyhetsbrev nr 1 – Sommer 2014

Velkommen med i et spennende nordisk nettverk der vi jobber sammen for bedre psykisk helse for mor, far og barn gjennom graviditet og fødsel. Vi har nå 279 adresser på mennesker som er interessert i å høre fra Nordisk Marcé. Noen av oss jobber klinisk, andre gjennom forskning, og noen med begge deler. Noen jobber forebyggende, andre med behandling. Noen jobber alene, andre sammen, i hele Norden. Nordisk Marcé’s arbeidsgruppe/interimstyre nå er godt i gang med å forberede vårt konstituerende

Nyhetsbrev nr 1 – Sommer 2014 Read More »