Nyhetsbrev nr 1 – Sommer 2014

Velkommen med i et spennende nordisk nettverk der vi jobber sammen for bedre psykisk helse for mor, far og barn gjennom graviditet og fødsel. Vi har nå 279 adresser på mennesker som er interessert i å høre fra Nordisk Marcé. Noen av oss jobber klinisk, andre gjennom forskning, og noen med begge deler. Noen jobber forebyggende, andre med behandling. Noen jobber alene, andre sammen, i hele Norden. Nordisk Marcé’s arbeidsgruppe/interimstyre nå er godt i gang med å forberede vårt konstituerende og første årsmøte. Dette vil bli avholdt i Swansea, Wales, i 10. September 2014, kl 17-19. Vi vil da formelt velge styre, og alle medlemmer kan komme med innspill til konstitusjonen. Også kalt Grunnloven. I Norge feirer vi i disse dager 200 års jubileum for den norske grunnloven – kanskje vi som kommer på dette første nordiske årsmøtet kan bli like historiske som de som møtte på Eidsvoll i 1814? Bare at nå handler det ikke om selvstendighet fra Danmark eller Sverige, men tvert imot samarbeid mellom alle de nordiske landene. Vi feirer dette med et eget nordisk faglig symposium i Swansea, med bidrag fra 4 land. Oppfordrer dere derfor til å melde dere på den internasjonale Marcé konferansen, og ser fram til å møtes!

Vennlig hilsen
Signe Dørheim, MD, PhD
Interim president

PS: En liten, men viktig ting: For at vi skal kunne bli en egen nordisk forening, må vi ha minst 30 betalende medlemmer i 2014. Det er vi ikke pr. i dag. Flere oppfordres til å melde seg inn – i den internasjonale foreningen, så får vi tilbakebetalt fra dem for dere. Det har vært noe omlegging av nettsider og betalingssystem i det siste, så noen som er medlemmer kan likevel ikke være registrert. Om du tror du er medlem, kan du be om en ekstra bekreftelse fra sekretæren internasjonalt (Elizabeth Wasternack)?