Nyhetsbrev nr 2 – Julen 2014

Vi er nå, takket være mange nye medlemmer, blitt en egen offisiell gren. Vi er 40 medlemmer, fordelt over alle de nordiske landene, men det er plass til mange flere.

7 og 8 september arrangerer vi den første NORDISK MARCE`konferansen. Den vil finne sted i R-BUPS lokaler i Oslo. John Cox og Kathy Wisner kommer vil innlede med fokus på psykiske utfordringer i perinatalperioden, behandling og medisinering.

For sin store innsats for EPDS utvikling og implementering ble John Cox æresmedlem i Nordisk Marce´. For mer info om han, se blant annet : http://pb.rcpsych.org/content/27/12/471.1.full

Kathy Wisner er en annerkjent forsker og foredragsholder, hun er særlig opptatt av medisinering knyttet opp mot svangerskap og bareseltid.

Hold av dagene allerede nå, mer informasjon kommer.

Gjennom facebooksiden ønsker vi å dele artikler, spennende kurs og annet aktuelt stoff. Følg med på den, og del din kunnskap og tips.

Ganske snart har vi vår egen nettside, den finner du blant annet gjennom http://marcesociety.com/ . For medlemmer har Marce´ et spennende og aktiv diskusjonsforum, der man kan få oversikt over aktuelle problemstillnger, nye artikler, ny forskning og også få svar på egne utfordringer.

I den senere tid har debattten blant annet dreid seg om spiseforstyrrelser og perinatalperioden, depresjon og foreldrestress samt link til artikkelserie i Lancet, med spennende artikkelserie om psykisk helse i perinatal perioden: http://www.thelancet.com/series/perinatal-mental-health

Vennlig hilsen
Signe Dørheim, MD, PhD
Interim president