Nyhetsbrev nr 3 – Juli 2015

Her kommer sommerens nyhetsbrev Nordic Marcé. Vår første konferanse nærmere seg, og endelig er programmet klart.

Som tidligere beskrevet, vil både internasjonale og nordiske kapasiteter komme, og det er satt av tid til å opprettholde kontakt med gamle kontakter, og etablere nye kontakter.

Vi gleder oss til å høre Professor John Cox – “The Marcé Society, The NICE Guidelines and contemporary Virtue Ethics.” og
Professor Kathy Wisner – «Identification and Treatment of Perinatal Mood
Disorders.” på mandag 7 september. På tirsdag september vil blant annet disse snakke : Professor Trine Munk Olsen – “Population register studies on postpartum psychiatric
episodes: What have we learned so far?.”
Dr. Alain Gregoire – “ Development of specialist perinatal metal health services in the UK over the past 2 decades.”
Professor Hedvig Noreng – “Behavioural effects of fetal antidepressant exposure in a Norwegian cohort of discordant siblings.”
Dr. Pamela Massoudi – “Depression and distress in Swedish fathers during thepostnatal period.”
Professor Alkistis Skalkidou – “Corticotropin-releasing hormone and postnatal depression: a longitudinal study.”

I tilegg vil det være paralle symposier og posterpresentasjoner

Sjekk også tidskriftet : Archives of Women’s MentalHealth.
http://www.springer.com/medicine/psychiatry/journal/737

Facebook:
The International Marc. Society
Nordic Marc.

Twitter:
@TheMarceSociety

FEDRE:
Pappaer har alltid vært viktig, men i den siste tiden er han blitt  enda tydeligere i perintalperioden, ikke bare for babyen og mammen, men også i forskningen.

På  konferansen i september har vi både et plenumsforedrag av Pamella Massoudi(https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/32509/1/gupea_2077_32509_1.pdf og et symposium om FEDRE, der blant annet  Thomas Skjøthaug er en av bidrasyterne. Se han på TV eller lese artikkelen.

I Århus er det for øvrig et helt nyoppstartet ”CENTER FOR BØRNELIV”, som formidler  forskjellige fagdisipliners forskningsbidrag om barne/familieliv i prakis. De hadde nylig temaet ”Far i den moderne familie” på en konferanse i København. Samme tema kommer opp på konferansen i Århus 21 september.

VI GRATULERER !!!
Legeforeningens pris for forebyggende medisin ble gitt til forfatterne av artikkelen Screening for barseldepresjon – en kunnskapsoppsummering . I artikkelen som er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 3/2014 http://tidsskriftet.no/article/3135402/ beskriver de tre forfatterne en screeningmetode for tidlig diagnostikk av barselsdepresjon. Tidlig og korrekt diagnostikk av barselsdepresjon er et viktig sekundærforebyggende tiltak for å hjelpe kvinner som rammes og deres familier, men både underdiagnostikk og overdiagnostikk kan være et problem.

Prisen som er på totalt 30 000 kroner, går til Malin Eberhard-Gran (førsteforfatter), Kari Slinning og Marit Rognerud.

SOMMERLESING  
Kristina Sandbergs har blant annet vunnet Augustpriset 2014, og hennes triologi om Maj erverdt å lese. Den første boken ”ATT FØDA ET BARN” beskriver utfordringer knyttet  det å skulle blie mamma morsrollen på en nydelig måte, nyttig lesing for alle som arbeider med forelde til ufødte og nyfødte barn: http://www.norstedts.se/bocker/utgiven/2010/Host/sandberg_kristina-att_foda_ett_barn-inbunden/

“Maj vet, för hon känner ett hårt boxande i sin mage. Barnet. Det som aldrig skulle få hända. Överallt ser Maj blickar och hör röster som dömer henne för brottet som hennes växande mage bevisligen är. Men nu har hon väl inget att skämmas över? Med sin vigselring och make som ser fram emot att få bli far. “