Nyhetsbrev nr 13 – Desember 2021

Årets siste  nyhetsbrev 2021

Her kommer årets siste nyhetsbrev fra Nordic Marcé. I vårens brev skrev vi at «verden forhåpentligvis sakte men sikkert begynner å åpne igjen». Det var hva vi trodde da, men nå er verden igjen ganske nedstengt. Heldigvis greide vi å arrangere vår konferanse som en hybrid-konferanse 28 og 29 oktober. Takk til alle som deltok, både fysisk og digitalt.

Vi var heldige som fikk hit Alain Gregoire fra England og at vi kunne møtes fysisk (bilde). Alain presenterte sine erfaringer fra etableringen av «Maternal Mental Health Alliance»  og ga oss inspirasjon til å danne en egen «Nordic Alliance» (bilde). Ganesh Acharya møtte også opp fysisk og snakket om «Perinatal mental helse gjennom Covid-19 pandemien i et nordisk perspektiv» (bilde). Konferansen ble som vanlig åpnet av vårt gode æresmedlem John Cox, men denne gangen via storskjerm. Vi fikk mulighet å hilse på både John og hans svenske kone, Karin. Flere av oss i Nordisk Marcé har vært så heldige å ha fått besøke John og Karin i deres hjem i Cheltenham, England i 2014. Tusen takk til Catherine Monk, Cindy-Lee Dennis, og Eeva Ekholm som alle deltok digitalt med spennende foredrag. Skuespiller og manusforfatter Ragnhild Heien Myntvik leste egne dikt, hvilke berørte veldig. I tillegg var det mange flotte bidrag fra danske, svenske og norske forskere og klinikere. Keynote speakerne og alle andre bidragsytere har delt sine bidrag her ( lenke ). Disse presentasjonene vil være tilgjengelige frem til 1 februar 2022.

28 oktober hadde vi konferansemiddag. Takk til alle som deltok, takk til Stunt Squad for maten og ikke minst til Suzukifiolinistene. Før middagen, hadde vi årsmøte der gammelt styre ble takket av, og nytt styre ønsket velkommen.

Det har nå blitt dannet et nytt styre i Nordisk Marcé. Det vil bestå av Alkistis Skalkidou (ny president), Malin Eberhard-Gran («past-president»), Eeva  Leena Kataya (ny visepresident), Vibeke de Lichtenberg (sekretær), Anne Kristine Bergem (informasjonsansvarlig) og Marie Bendix (kasserer). Katrine Røhder vil fortsette som styremedlem og Silje Haga vil gå inn som nytt styremedlem.

Vi vil dermed takke Ewa Anderson, Tiina Riekki, Vibeke Hejgaard, Magnhild Høivik og Simone Schwank for gode bidrag i løpet av sine år i styret. Undertegnede, Gro Vatne Brean  vil også gå ut.

Vi er helt avhengig av å samarbeide med våre «BRUKERORGANISASJONER» og vil derfor gjøre alle oppmerksomme på disse. Noen av dem bidro også på vår konferanse:

Norge : https://www.landsforeningen1001dager.no   

Sverige : https://mammatillmamma.com/

Finland : https://aima.fi/

HOLD AV 19- 22 september for da arrangerer internasjonale Marcé Society  https://marcesociety.com konferanse i LONDON. Der kan vi forhåpentligvis alle møtes fysisk. For mer informasjon sjekk her https://marcesociety.com/2022-conference/

Vi vil gjerne fremheve at vi i løpet av 2021 har laget en NY NETTSIDE https://nordicmarce.org. Det er vårt ønske at den skal være lett tilgjengelig og nyttig. Allerede nå ligger det info om styret der, tidligere nyhetsbrev, info om konferanser, brukerorganisasjoner, andre regionale Marcé organisasjoner og aktuell litteratur. På sikt håper vi at dere alle vil hjelpe oss med å dele aktuell info som aktuelle artikler, bøker, podcaster og filmer. Del gjerne også informasjon om kurs, konferanser, eller relevante skjønnlitterære bidrag. Dersom du har noe du vil dele kan du kontakte Anne Kristine Bergem (informasjonsansvarlig) eller dele via vår FB side  eller instagramkonto

Jo mer vi kan informere om psykiske vansker og lidelser i perinatal perioden desto bedre. Dette er viktig både for de som trenger hjelp og for de som skal hjelpe.

Vi vil igjen minne om rapporten «The first 1000 days in the nordic countries», les mer her https://pub.norden.org/nord2020-051/#43364

Vi vil også informere om at vår tidligere president Signe Dørheim har kommet ut med en bok «Barselvettreglene- hvordan overleve mentalt etter fødselen» .ttps://psykologisk.no/2021/04/disse-enkle-radene-kan-hjelpe-mot-bekymringer-i-barseltiden/

På vegne av styret i Nordisk Marcé, vil vi ønske dere alle et godt godt nyttår,

Gro Vatne Brean