Nyhetsbrev nr 12 – September 2021

Nyhetsbrev høsten 2021

Kjære alle i Nordisk Marcé, vår 4. konferanse nærmer seg. Konferansen finner sted på RBUP Øst og Sør i Nydalen i Oslo. 

Du kan delta både fysisk og digitalt, og dagene vil bestå av en kombinasjon av både Keynotespeakere og workshops. Mer enn 20 nordiske foskerer og klinikere vil presentere. Konferansen blir gjennomført som et samarbeid mellom Nordisk Marcé, RBUP Øst og Sør og Nasjonalt Senter for Kvinnehelseforskning.

Årsmøte for Nordisk Marcé avholdes torsdag den 28.10, så dere som er medlemmer, husk å stemme, og dere andre, meld dere gjerne inn LINK TIL INNMELDING i Marcé Society,da blir du automatisk medlem av Nordisk Marcé.

28.10 kl 19.00 arrangerer vi en konferansemiddag, påmelding kommer senere.

Alle våre inviterte keynotespeakere har takket ja, så gled dere til å høre noen av de fremste forskerne innen dette feltet, bl.a. Catherine Monk, Cindy-Lee Dennis, Ganesh Acharya og Eeva Ekholm. Alain Gregoire vil presentere sine erfaringer fra etableringen av «Maternal Mental Health Alliance» og inspirere oss til en nordisk allianse. I tillegg skal den danske forfatteren Olga Ravn som skal presentere sin nye bok «Mit Arbejde».

LINK TIL PROGRAMMET

Du kan melde deg på konferansen her


AKTUELLE ARTIKLER: 

Perinatal mental helse er viktig. Det publiseres stadig nye artikler, så følg med på hjemmesiden vår og Facebook  der vi gir tips om nye publikasjoner.

AKTUELLE KONFERANSER: 

Årsmøtet til den britiske grenen av Marcé Society https://www.eventbrite.co.uk/e/ukims-annual-meeting-2021-tickets-160982377625
BRUKERORGANISASJONER :

Norge : https://www.landsforeningen1001dager.no /  

Sverige : https://mammatillmamma.com/

Finland : https://aima.fi/

For mer info om Marce´ Society : http://marcesociety.com/regional-groups/nordic-marce-society/

Og dere del gjerne informasjon, enten det er aktuelle artikler, kurs, konferanser, eller også skjønnlitterære bidrag med oss. Du kan enten sende mail til oss via gro.vatne.brean@r-bup.no eller dele via vår FB side

Sjekk også vår hjemmeside:

https://nordicmarce.org

På vegne av styret i Nordisk Marcè, Gro Vatne Brean

Newsletter autumn 2021 

 

Dear all Nordic Marcé members, our 4th conference is approaching rapidly. The conference will take place at RBUP East and South in Nydalen in Oslo. 

 

You will be able to participate both physically and digitally, and the conference will consist of a combination of both Keynote speakers and workshops. More than 20 Nordic researchers and clinicians will present. The conference will be conducted as a collaboration between Nordisk Marcé, RBUP East and South and the National Center for Women’s Health Research. 

 

The annual meeting for the Nordic Marcé will be held on Thursday 28.10. If you are a member of the Marcé Society, please remember to vote! If you are still not a member, feel free to sign up HERE

to become a member in the International Marcé Society, then you will automatically become a member of Nordic Marcé. 

 

28.10 at 19.00 we will arrange a conference dinner, registration will come later. 

 

All our invited keynote speakers have agreed to join us. You can therefore look forward to hear some of the leading researchers in this field, including Catherine Monk, Cindy-Lee Dennis, Ganesh Acharya and Eeva Ekholm. Alain Gregoire will present his experiences from the establishment of the «Maternal Mental Health Alliance» and inspire us to a Nordic alliance. In addition, the Danish author Olga Ravn will present her new book «My Work». 

 

About the conference

 

SIGN UP FOR THE CONFERENCE