Nordisk Marcé konferanse 2021

iStock-1249879037

4th Nordic Marcé conference

«Perinatal Mental Health: from Research to Practice»

28-29 October 2021 Oslo, Norway

Invitasjon

28 og 29 oktober 2021 arrangerer Nordisk Marcé sin fjerde nordiske konferanse. Konferansen finner sted på RBUP Øst og Sør i Nydalen i Oslo. 

Blant høydepunktene kan det nevnes at Catherine Monk, Cindy-Lee Dennis, Ganesh Acharya og Eeva Ekholm vil presentere sin forskning. Alain Gregoire vil presentere erfaringer fra etableringen av «Maternal Mental Health Alliance» og inspirere oss til en nordisk allianse. Den danske forfatteren Olga Ravn vil presentere sin nye bok «Mit Arbejde». Konferansen vil som vanlig bli åpnet av vårt æresmedlem John Cox. 

Årets hovedtema vil være:

«Perinatal mental helse, fra forskning til klinisk hverdag».

Andre aktuelle temaer er:

  • Covid-19 og perinatal psykisk helse
  • Perinatal behandling og intervensjon
  • Parental stress / epigenetikk
  • Rusmisbruk og vold
  • Fødselsfrykt og fødselsangst
  • Pågående innsats for perintal psykisk helse i Norden

Har du lyst til presentere noe, så send gjerne et abstrakt senest 15 august 2021: 

Meld deg på konferansen her:  

PÅMELDING

Har du spørsmål om påmeldingen, så ta kontakt med Ingvild Follestad: ibf@r-bup.no

Pris:
Ikke-medlem: 2500 NOK
Medlem av Nordisk Marcé: 2000 NOK (rabattkode: MEDLEM NORDISK MARCE)

For mer info om Marcé Society: www.marcesociety.com.au

og Nordisk Marcé, se https://www.facebook.com/groups/1441218496126295/

Vi gleder oss til å høre fra deg!

På vegne av styret i Nordisk Marcé, Gro Vatne Brean