Nyhetsbrev nr 11 – Juni 2021

 Nyhetsbrev våren 2021

Her kommer vårens nyhetsbrev fra Nordic Marcé, en vår da verden forhåpentligvis sakte men sikkert begynner å åpne igjen. Styret i Nordisk Marcé har hatt digitale møter, der vi blant annet har planlagt høstens konferanse, som vi HÅPER blir fysisk i Oslo, men vi vil også tilrettelegge for digitalt oppmøte. Dette er vår fjerde konferanse, Konferansen vil bli åpnet av nestor innen perinatal psykisk helse og æresmedlem i Nordisk Marcé, John Cox. Hold av 28 og 29 oktober. Som før, vil dagene bestå av forelesninger i plenum, workshops og posterpresentasjoner.  Alle våre inviterte keynotespeakere har takket ja, så gled dere til å høre noen av de fremste forskerne innen dette feltet, bl.a. Catherine Monk, Cindy-Lee Dennis, Ganesh Acharya og Eeva Ekholm. Alain Gregoire vil presentere sine erfaringer fra etableringen av «Maternal Mental Health Alliance» og inspirere oss til en nordisk allianse. I tillegg skal den danske forfatteren Olga Ravn som skal presentere sin nye bok «Mit Arbejde».

Du kan melde deg på konferansen her

Og har DU lyst til å bidra, så send inn et abstrakt, så send inn her

 

Det nordiske samarbeidet «The first 1000 days in the nordic countries» har nylig utgitt  den første av tre planlagte rapporter, som beskrive hvordan hjelpetilbudet er organisert i de ulike nordiske landene ( https://www.norden.org/en/publication/first-1000-days-nordic-countries-situation-analysislenke)

 

KONFERANSE I HELSINKI

I Finland arrangeres sin første perinatale konferansen allerede i Juni. Konferansen er digital og derfor lett å følge https://www2.helsinki.fi/en/conferences/perinatal-mental-health-conference

 

AKTUELLE ARTIKLER: 

Perinatal mental helse er viktig. Det publiseres stadig nye artikler, så følg med på hjemmesiden vår og Facebook  der vi gir tips om nye publikasjoner.

Flere av styremedlemmene i Nordisk Marcé har vært med i en artikkelserie, som beskriver perintal mental helse rundt i verden.

Allerede i 2020 ble denne artikkelen om Sverige publisert: https://www.cambridge.org/core/journals/bjpsych-international/article/perinatal-mental-health-around-the-world-priorities-for-research-and-service-development-in-sweden/7946B58F1C313567A48A4D412C6188AA

Og nylig om Norge: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/5C476D7144C6DC010D06EAB487E1C8EA/S2056474021000027a.pdf/perinatal_mental_health_around_the_world_priorities_for_research_and_service_development_in_norway.pdf

Dette har også fått en del mediedekning: https://www.nrk.no/norge/psykiske-vansker-i-svangerskap-og-barseltid_-_-mange-strever-med-a-fa-den-gode-hjelpen-1.15421312

 

BØKER:

Medlemmer i Nordisk Marcé har også bidratt populær vitenskapelig. Jo mer vi kan informere om psykiske vansker og lidelser i perinatal perioden desto bedre, både for de som trenger hjelp og for de som skal hjelpe.

Vår tidligere president Signe Dørheim har blant annet skrevet boken «Barselvettregler»https://psykologisk.no/2021/04/disse-enkle-radene-kan-hjelpe-mot-bekymringer-i-barseltiden/

 

BRUKERORGANISASJONER :

Norge : https://www.landsforeningen1001dager.no /  

Sverige : https://mammatillmamma.com/

Finland : https://aima.fi/

For mer info om Marce´ Society : http://marcesociety.com/regional-groups/nordic-marce-society/

Og dere del gjerne informasjon, enten det er aktuelle artikler, kurs, konferanser, eller også skjønnlitterære bidrag med oss. Du kan enten sende mail til oss via gro.vatne.brean@r-bup.no eller dele via vår FB side

Sjekk også vår hjemmeside:

https://nordicmarce.org

På vegne av styret i Nordisk Marcè, Gro Vatne Brean