Nyhetsbrev nr 7 – Julen 2017

På tampen av året kommer det et lite nyhetsbrev, for å informere om at ENDELIG  ligger PP-filene fra konferansen vår i oktober på vår nettside.
12. og 13. oktober 2017 arrangerte Nordisk Marcè konferansen ”För bättre perinatal psykisk helse” i Stockholm. John Cox holdt åpningsforedraget. Vivette Glover, Louise Howard og  Trine Munk var key-note-speakere. Det var over 170 deltagere. Vi vil takke alle bidragsytere for gode dager, både de som holdt foredrag eller hadde andre presentasjoner, og ikke minst alle som deltok. Ny nordisk konferanse vil finne sted i 2019.
13. oktober avholdt Nordisk Marcè årsmøte. I den anledning ble det valgt nytt styre. Nye medlemmer av styret er Hanne Holme,  Catharina Wang, Magnhild Høivik, Margareta Blomdahl  og Tiina Taka-Eilolao. Ewa Anderson er ny president, Christine Robertson fortsetter som styremedlem, og Signe Dørheim er past president. Ytterligere presentasjon av det nye styret vil komme i neste nyhetsbrev, og også ligge på vår hjemmeside.

Nordic Marcé er opptatt av å opplyse og informere om betydningen av perinatal psykisk helse. Hjelp oss å lage en aktiv forening: Dersom DU har innspill fra media, møte med politikere, tips om gode konferanser, aktuelle artikler og annet, så del de med oss, enten på vår Facebookside eller ved å ta kontakt med gro.vatne.brean@r-bup.no

Nordic Marcé er opptatt av å opplyse og informere om betydningen av perinatal psykisk helse. Hjelp oss å lage en aktiv forening: Dersom DU har innspill fra media, møte med politikere, tips om gode konferanser, aktuelle artikler og annet, så del de med oss, enten på vår Facebookside eller ved å ta kontakt med gro.vatne.brean@r-bup.no
I september 2018 arrangerer The Marcè Society ny internasjonal konferanse i Bangalore i India. Benytt sjansen til spennende faglig påfyll, fellesskap og nye kulturelle erfaringer:
https://marcesociety.com/wp-content/uploads/2013/11/BngaloreFlyer.pdf

Som medlem kan du følge The Marcé Society sin diskusjonsliste. Det er mange spennende og aktuelle diskusjoner der, og også linker til aktuelle artikler. Medlemsskap lønner seg! marcesociety.com inneholder informasjon om innmelding. Dersom du ikke kommer gjennom, send en mail til Laura Miller lmiller@parthenonmgmt.com. Hun hjelper deg raskt videre.Som medlem kan du følge The Marcé Society sin diskusjonsliste. Det er mange spennende og aktuelle diskusjoner der, og også linker til aktuelle artikler. Medlemsskap lønner seg! marcesociety.com inneholder informasjon om innmelding. Dersom du ikke kommer gjennom, send en mail til Laura Miller lmiller@parthenonmgmt.com. Hun hjelper deg raskt videre.

På vegne av Styret i Nordisk Marcé,

Gro Vatne Brean