Nyhetsbrev nr 5 – Mars 2016

Høsten 2016 arrangerer Marcé Society konferanse i Melbourne i Australia. Det er fortsatt mulig å sende inn abstract, og dersom abstractet godtas, kan det være lettere å få dekket konferanseutgiftene. Og husk at gjennom en poster kan du dele forskning, men også kliniske erfaringer. Og det går også an å bare bli med på konferansen. Erfaringsmessig mye god lærdom og mange hyggelige kontakter.


Welcome to the International Marcé Society
 Biennial Scientific Conference 2016!

“Join us down under to discover why there’s nothing like Australia!”


I september arrangerer den fransktalende Marcé Society i samarbeid med WAIMH-F, A.R.I.P. og Postpartum Support International en internasjonal Workshops in Clinical Skills for Perinatal Psychiatry på La Teppe Medical Centre, France 19-23 september.

La Teppe Medical Centre er et fantastisk gammelt sykehusområde, du vil få både god praktisk og teoretisk lærdom og treffe nye gode kollegaer.


I Norge er akkurat “Helsestasjonstjenesten. Barns psykiske helse og utvikling», med redaktørene Hanne Holme, Ellen Solstad Olavesen, Lisbeth Valla, Marit Bergum Hansen lansert.

De siste tiårenes spedbarnsforskning viser at spedbarnet har langt større kapasitet enn man tidligere antok. Samtidig understreker forskningen betydningen av utviklingsstøtten barnet får de første leveårene. Flere av Nordisk Marcés medlemmer har bidratt med aktuelle kapitler knyttet til perinatalperioden i boken. Den er aktuell for 1. linjetjenesten, men også nyttig for andre som arbeider med gravide og nyfødte.

Vi vil også igjen minne om analysen The Costs of perinatal mental health problems fra 2014, (Centre for Mental Health and London School of Economics). Den konkluderer med at psykisk sykdom i perinatalperioden koster det engelske samfunnet over 8,1 milliarder britiske pund for hvert årskull, og at å heve omsorgen til det nivå de britiske retningslinjene anbefaler vil koste kun 280 millioner pund.

I forordet skriver Alain Gregorie som var en av foredragholderne på vår nordiske konferanse at:

Local and national providers, commissioneres and governments must act now to begin to reducse the human and economic costs of perinatal mental illness to our families, to our society, and to our nations.

Dette gjelder også i våre nordiske land. Vi må sammen fokusere mer på psykisk helse, svangerskap, spe- og småbarnstid.


Og dere, husk å oppdatere medlemsskapet deres.

Dere som ikke er medlemmer kan melde dere inn her.


Vi oppfordrer alle medlemmer til å dele artikler, konferanser og aktuelt materiale. Legg det ut på vår facebook-side, eller send det inn via mail. Vi vil dele det elektronisk, både her i Norden, men også med Marcé Society internasjonalt.

Kontaktinfo:
nordic.marce@gmail.com
signe.karen.dorheim@sus.no