Nordisk konferanse 2017

Her finner du programmet til «För bättre perinatal hälsa / Improving Perinatal Mental Health” som fant sted i Stockholm 12-13 oktober:

Nordisk-Marce-2017-1