Perinatal mental helse. En undersøkelse til deg som jobber i primærhelsetjenesten.

Det finnes fortsatt relativt få studier som omhandler betydningen av den unntakstilstanden vi befinner oss i for perinatal mental helse. Men de få som finnes, tyder på en urovekkende økning av psykiske problemer blant gravide og nybakte foreldre. I tillegg, har brukerforeninger og klinikere opplevd en betydelig økt pågang av gravide og nye foreldre som strever med psykiske helseproblemer.
 
Denne brukerundersøkelsen har som hensikt å tallfeste hvordan helsepersonell som er i kontakt med gravide og nye familier opplever arbeidshverdagen med covid-19 som bakteppe. Undersøkelsen er ment for helsepersonell i Norge, men andre land er velkommen til å kopiere / oversette og bruke i sine respektive land.
 
Det kommer også en brukerundersøkelse rettet mot gravide og nye foreldre snart. I denne omgang så håper vi å høre fra dere som jobber i primærhelsetjenesten, det er ti spørsmål i undersøkelsen. 
 
Undersøkelsen er laget av Professor i samfunnsmedisin / President i Nordisk Marcé, Malin Eberhard-Gran, Psykiater / Overlege, Signe Dørheim og Generalsekretær i Landsforeningen 1001 dager, Lena Yri Engelsen.
 
Hold deg oppdatert på forskning innen perinatal mental helse. Alle som jobber med gravide og nye familier kan bli medlem.