Nyhetsbrev nr 10 – Januar 2021

Nyhetsbrev januar 2021

Her kommer årets første nyhetsbrev, med ord fra presidenten, aktuelle artikler, og ikke minst informasjon om vår fjerde konferanse, som finner sted i Oslo i oktober 2021. Det er også viktig å minne om å betale medlemsavgiften. Og ikke minst vil vi lansere vår nye hjemmeside. Der deler vi en brukerundersøkelse, vi håper dere kan dele videre.

Ord fra presidenten

Kjære alle sammen,

I året som gått har vi fått en påminnelse om vår sårbarhet. Vi har alle stått overfor utfordringer vi ikke hadde kunnet forutse. For et år siden var det vanskelig å ane at vi skulle havne i en pandemi som den moderne verden aldri har sett maken til. Selv om de færreste av oss har fått covid-19, er vi alle rammet av dette viruset på en eller annen måte. Ekstra tungt er det imidlertid for de som befinner seg i en sårbar fase i livet.

Det finnes fortsatt relativt få studier som omhandler betydningen av den unntakstilstanden vi befinner oss i for perinatal mental helse. Men de få som finnes, tyder på en urovekkende økning av psykiske problemer blant gravide og nybakte foreldre. I tillegg, har brukerforeninger og klinikere opplevd en betydelig økt pågang av gravide og nye foreldre som strever med psykiske helseproblemer.

Mange er bekymret for smitte og at oppfølgingen har blitt dårligere enn før pandemien. Mødre med strev er redde for å være alene i en sårbar fase, både før, under og etter fødsel.  Mange nye mødre ønsker å dra hjem så raskt som mulig etter fødselen, gjerne dagen etterpå. Dette for  å slippe være alene på barsel, noe som nå kan medføre mindre støtte enn dersom det ikke hadde vært en pandemi. Ammehjelp, hjemmebesøk og barselgrupper er ikke operative på samme måte som tidligere og støtte fra besteforeldre er vanskelig grunnet smitterisiko. Det å være mye alene påvirker oss. Noen har dessuten sett inntektsgrunnlaget forsvinne fra en dag til en annen. I denne situasjonen er vi som fagpersoner og hjelpere viktigere enn noen gang.

For å klare denne oppgaven trenger vi imidlertid også å ivareta oss selv. Jeg vil derfor oppfordre alle i Marcé- familien til å gjøre akkurat det. Hold kontakt med venner og familie på telefon, e-post eller sosiale medier. Vær i aktivitet og få nok søvn også om du jobber hjemme eller er i karantene. Gi deg tid til å koble av med film, bøker eller annet. Ikke bruk for mye tid på å følge med på sykdomsnyheter.

Pandemien herjer fremdeles, men det er likevel noe inspirerende over det at vi har jobbet oss igjennom 10 måneder med karantener og «lockdown», for da kan det vel ikke være så fryktelig lenge til vi får livet slik vi liker det best tilbake? Jeg har tro på at vi nå i 2021 går mot lysere tider.

Malin Eberhard-Gran

 

Hjemmeside

Et av styrets viktigste prioriteringer i 2020 har vært å lage en ny hjemmeside, og med dette nyhetsbrevet regnes den som «åpnet». For at en hjemmeside skal være nyttig, må den kontinuerlig oppdateres, med ny forskning, aktuell litteratur, gode tiltak også videre. Vi oppfordrer alle medlemmer i Nordisk Marcé til å bidra i dette. Små og store bidrag mottas med takk. Dette gjelder for øvrig også Facebook  og Instagram .

Bruker undersøkelse

En annen viktig oppgave har vært å utarbeide en brukerundersøkelse med hensikt å finne ut hvordan helsepersonell som jobber med vår målgruppe opplever arbeidshverdagen med covid-19 som bakteppe. Undersøkelsen er ment for helsepersonell i Norge, men andre land er velkommen til å kopiere / oversette og bruke i sine respektive land. Det er vi som er fagmiljøet og nå trengs vi mer enn noen gang, slik at vi kan best mulig støtte og ivareta sårbare kvinner, menn og deres barn.

Vi håper så mange som mulig tar dere tid til å svare på spørsmålene, da det er gjennom å tallfeste utfordringer, er lettere å synliggjøre mangler. Trykk her for brukerundersøkelse.

Vi håper så mange som mulig tar dere tid til å svare på spørsmålene, da det er gjennom å tallfeste utfordringer, er lettere å synliggjøre mangler.

Konferanse

28 og 29 oktober arranger vi vår 4 nordiske kongress PERINATAL MENTAL HEALTH: FROM RESEARCH TO PRACTISE. Den finner sted i Oslo.

Som alltid vil John Cox komme, og vi vil også presentere blant annet fire andre keynotespeakere: Cathrine Monk, Cindy -Lee Dennis, Alain Gregoire, Ganesh Acharya og Eeva Ekholm.

Hold av dagene, snart kommer ytterligere presentasjon av keynotespeakere, samt vi åpner for å sende inn abstrakt.

Ny forskning

På hjemmesiden ønsker vi å dele nye forskningsartikler. Listen over artikler vil vi begrense til originalstudier som er basert på nordiske data og hvor innholdet er relevant for vårt fagfelt. 

I dette nyhetsbrevet gjør vi imidlertid et unntak og deler en oversiktsartikkel  om viktigheten av å kunne lytte, der Birgitta Wickberg (en av våre hedersmedlemmer) er med-forfatter.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33452571/

I løpet av det siste året er det flere artikler fra den norske «Akershus Birth Cohort (ABC) studien» publisert. Her presenterer vi to av dem, en som viser en sammenheng mellom prenatatalt stress og sosio-emosjonell utvikling hos barnet ved to års alder.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33229970/

En annen artikkel avdekker en sammenheng mellom symptomer på posttraumatisk stress og prenatal tilknytning ved neste svangerskap.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31776748/

Søvn, svangerskap og psykisk helse er viktig, flere artikler er publisert på dette i det siste året, her er en av dem:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32056894/

Skjønnlitteratur

Moderskapet vekker følelser på godt og vondt, og det finnes så mange unge gode forfattere, som på en nydelig måte beskriver dette. Her kommer tips om en dansk og en norsk bok.

https://www.audiaturbok.no/forlag/gyldendal-dansk-forlag/mit-arbejde

https://oktober.no/til-slutt-blir-du-selvlysende

Medlemskap

Igjen er tiden inne for å oppdatere medlemskapet. Det gjør du her.

Når du blir medlem av Marcé Society, og bor i et av de nordiske landene, blir du automatisk medlem også i Nordisk Marcé. VELKOMMEN.

Dersom du mottar nyhetsbrev og ikke er medlem av Nordic Marcé, men ønsker å bli det, så meld deg inn via https://marcesociety.com/registration/

På vegne av styret: Gro Vatne Brean

Kontakt info:

nordic.marce@gmail.com