Om oss

Visjon

Nordisk Marcé skal legge til rette for samarbeid og utbytte av erfaringer over landegrensene. På den måten kan vi lære av hverandres feiltrinn, men også av hverandres suksesshistorier.

Ved å stå sammen kan vi bedre fremme optimal ivaretagelse av den mentale helsen til kvinner, deres barn og partnere i perioden rundt fødsel. 

Styret

Malin Eberhard Gran

President (Norge)
Spesialist i samfunnsmedisin og professor i medisin ved Universitetet i Oslo.

Alkistis Skalkidou

Visepresident (Sverige)
Specialistläkare inom gynekologi och obsterik samt professor i gynekologi och obstetrik vid Akademiska sjukhuste i Uppsala.

Tiina Taka-Eilola

Kasserer (Finland)
Doktor i medisin och under specialisering i psykiatri. Tilknyttet Universitetet i Oulu.

Magnhild Singstad Høivik

Sekretær (Norge)
Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri/ psykiatri. Jobber som overlege og psykoterapiveileder ved Tiller DPS, i tillegg som 1.amanuensis ved NTNU, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge- psykisk helse og barnevern (RKBU) Midt-Norge.

Gro Vatne Brean

Kommunikasjonsansvarlig (Norge).
Psykologspesialist og spesialrådgiver i Seksjon for sped og småbarn RBUP øst sør.

Simone Eliane Schwank

Styremedlem (Sverige).
Klinisk psykolog och postdoktor vid Karolinska Institutet.

Kathrine Røder

Styremedlem (Danmark)
Uddannet psykolog og adjunkt ved Institut for Psykologi ved Københavns Universitet.

Vibeke Hejgaard Nielsen

Styremedlem (Danmark)
Sygepleierske og sundhetssygepleierske. Sundhetsfaglig forløbskoordinator i Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital.

Ewa Andersson

Past president (Sverige)
Barnmorska och lektor på Karolinska Institutet.

Kontakt

nordic.marce@gmail.com

Andre relevante organisasjoner