Nyhetsbrev nr 9 – Vår 2020

Med dette nyhetsbrevet ønsker vi nye og gamle medlemmer alt godt i disse krevende tider. Det er en spesiell tid for oss alle, og kanskje spesielt for de mammaer og pappaer vi møter i vår kliniske praksis. Å skulle føde i disse tider er svært krevende.

Vår nye president er Malin Eberhard-Gran og som før vil nyhetsbrevet inneholde noen ord fra henne:

Nytt fra presidenten Malin Eberhard-Gran

Kjære medlemmer og venner av Nordisk Marcé.

I disse Corona-tider er det mange gravide og nybakte foreldre som strever. Nyhetsbildet er fullt av coronavirus, dødsstatistikker og retningslinjer. Mange opplever derfor stor bekymring for hvordan coronaviruset vil påvirke både egen helse, barnet og resten av familien.

Situasjonen er spesielt skremmende for de som nå er gravide og skal føde. Enn så lenge er det imidlertid ikke noen holdepunkter for at friske gravide blir lettere smittet eller mer alvorlig syke av covid-19 sammenlignet med befolkningen generelt. Det er heller ikke noen holdepunkter for smitteoverføring til fosteret selv om den gravide er smittet. Allikevel blir gravide ofte håndtert som «risikogruppe» ut ifra forsiktighets-prinsippet. Ut ifra dette prinsippet har man også iverksatt en rekke tiltak som i seg selv kan virke skremmende. For eksempel at man risikerer å måtte føde alene uten partner og/eller å bli isolert på grunn av smitterisiko i tiden etter fødselen. Og hvordan er det å føde med helsepersonell i beskyttelsesdrakt?

I tillegg kommer en rekke sosiale belastninger, som det å forholde seg til karantenebestemmelser, hjemmeundervisning av andre barn eller mulige økonomiske konsekvenser av situasjonen. Er det egentlig mulig å være i et slikt skremmende scenario uten å få angst? Det å bli forelder er en stor omstilling og da blir denne situasjonen en ekstra påkjenning, særlig for de som er sårbare fra før.

Vår oppgave med å ivareta den mentale helsen til kvinner, deres barn og partnere i perioden rundt fødsel er uten tvil mer viktig i disse tider enn noen gang!

Ta hånd om dere.

Nordic Marce Stockolm 2019

I 2019 gjennomførte vi konferansen “Working together for 1001 days – improving perinatal mental health for all” i Stockholm, der blant annet John Cox, Ian Brockington og Scott Stuart hadde strålende innlegg, det samme hadde de ulike brukerforeningene i Sverige, Finland og Norge. Helena Askèn som har skrevet boken «Vart tog Moderslycan vägen», holdt et gripende innlegg, og i tillegg var det spennende og interessante innlegg fra bidragsytere i alle de nordiske landene. Mange av bidragsyterne har delt sine presentasjoner med oss, du finner dem her. Konferansen er evaluert, og generelt kan man si at deltagerne opplevde den som bra, med noen utfordringer var knyttet til informasjon og logistikk. Dette vil vi selvfølgelig ta til etterretning, og satse på at fungere bedre ved neste konferanse i Oslo, høsten 2021.


Aktuelle artikler

I disse rare tider har jeg lyst til å dele Landsforeningen 1001 sin hjemmeside, der vi prøver å ha oppdatert informasjon om koronasituasjonen, og gi foreldrestøtte. 
Et annet tiltak vi har gjort i Norge er å etablere lokale FB-grupper i hver region, der gravide og nybakte foreldre både får veiledning, men også mulighet til å dele erfaringer og spørre om hjelp fra hverandre.

Her kommer en aktuell artikkel fra Sverige: Link
Og i disse dager, kan det være verdt å lese denne: Link.


I disse tider

Møter, kurs og undervisning avlyses kontinuerlig i disse dager, så også Finlands første «Perinatal Mental Health kongress». Vi i styret av Nordisk Marcé gleder oss til dager etter dette, der vi kan møte fysisk. Kanskje allerede til høstens internasjonale konferanse i Iowa, og ikke minst at Finland kan arrangere sin kongress. I mellomtiden må vi blant annet gjennom Facebook støtte hverandre og kanskje gjensidig inspirere hverandre, for å kunne møte de som trenger oss, familier i perintalperioden, godt nok i denne krevende tiden.


Har du noe å dele, send oss gjerne en epost eller del direkte via vår Facebookside.

For mer info om Marcé Society eller Nordisk Marcé: Les her.
INSTAGRAM: nordicmarce, følg oss, og ikke minst bidra.