Nyhetsbrev nr 8 – Vår 2019

Gjennom 2018 har vi jobbet jevnt og trutt, men litt i det stille. Det har vært noen endringer i styret, både gamle og nye gått både inn og ut.

Nytt från presidenten Ewa Anderson

Høsten 2018 arrangerte Marcè Society verdenskongress i Bangalore, styret var representert, og Ewa skriver mer om det : 

Jag deltog vid den internationella konferensen i Bangalore 26-28 september 2018 som presentatör och representant från vår nordiska gren i Marcé.

Professor Prabha Chandra var värd och organisatör för konferensen i Bangalore, detta var den första Marcé konferensen i ett låg-medelinkomstland. Konferensen hölls i NIMHANS Convention Center.

Plenarium, symposier och 180 posterpresentationer spände över olika forskningsmetoder, från biomarkörer av prenatal stress under graviditeten och perinatala fysiska och psykiska hälsointerventioner från Japan, USA och Europa, till förebyggande och etisk obstetrisk vård och förebyggande egenvård i låg- och medelinkomstländer.

Innehållet var verkligen tvärvetenskapligt, med forskning presenterad från omvårdnad, psykologi, medicinska och biomedicinska fält.

Professor Carmine Pariante höll föredrag om stress och inflammation i utvecklingen av psykiska störningar och psykotropiskt läkemedel, både i kliniska prov och experimentella studier. Han kommer att vara en talare vid den nordiska konferensen hösten 2019.

Det utdelades priser och en av vinnarna var Professor Cindy-Lee Dennis som vann Marcé Medaljen och hennes tal handlade om gränsöverskridande folkhälso- interventioner som kan förhindra risker att utveckla psykisk sjukdom i vuxen ålder.

Totalt sett var det över 620 personer från 31 år länder i 5 kontinenter registrerade på denna konferens, så man fick många intressanta samtal från många olika kulturer.

Nya kontakter knöts och kommer bidra till ökad forskning och kunskap.

Utöver detta stimulerande program organiserades en rad kulturella, dans-, teatraliska, yoga-, kulinariska och pedagogiska sessioner, som gjorde det mesta av en underbar konferens.

Nationella Marcé fick en ny ordförande; Professor Lisa Serge från USA. Nästa konferens kommer att vara i Ohio 2020.


København

Styret hadde også ett meget konstruktivt og lærerikt styremøte i København, med blant annet omvisning på Familieambulatoriet ved Hvidovre. Vi påbegynte da arbeidet med utforske alle de nordiske lands tilbud vedrørende psykisk helse i perinatalperioden.


Aktuelle artikler

I løpet av 2018 og også helt i starten av 2019 er det publisert flere aktuelle artikler. De kan du lese her. En artikkel omhandler forekomst av angstlidelser under svangerskap og barsel samt hvordan insomni er koblet til angst i denne livsfasen.

Resultatene tyder på at forekomsten av angstlidelser under svangerskap og barselperiode er minst like vanlig som i den generelle populasjonen; det vil si at omtrent hver tiende gravid kvinne har en angstlidelse. Vi finner også at kvinner med generalisert angst ofte blir noe verre når de blir gravide. Det samme gjelder for kvinner med tvangslidelser, hvor symptomene kan bli særlig uttalte i barselperioden. Insomni under svangerskapet ser også ut til å være en markør for angstsymptomer, både under svangerskapet og i barseltiden.

En annen artikkel ser på sammenhengen mellom mødres psykiske helse i Finland og barnas utvikling av schizofreni og depresjon, den tar utgangspunkt i en måling en cohort mødre i 1966.

En ny dansk artikkel, der man har validert den danske EPDS, og dannet grunnlaget for hvordan screene for depressive symptomer hos nye mødre.


Media

Medlemmer i Nordisk Marcé har også markert seg mer populær vitenskapelig. Det er flott, for jo mer vi kan informere om strev i forbindelse med svangerskap og barseltid jo bedre, både for de som trenger hjelp og for de som skal hjelpe.

En meget aktuell film fra Norge er «Mammasjokket» . Den er laget av NRK, og presenterer flere ulike mammaer som hver på sin måte representere utfordringer man kan ha knyttet til overgangen til å bli foreldre.

En aktuell bok om samme tema er Helena Askèns «Moderslycka. Vart tog glädjen vägen?» Helena Askèn håper vi kommer til vår konferanse i Stockholm til høsten


1001 dager

I alle de nordiske landene har det i løpet av det siste året vært fokus på de første 1001 dagene, debatten både i media og nett er til tider tilspisset. Vi må huske på de individuelle forskjeller at hva som passer for en baby, eller en mamma, ikke nødvendigvis passer for andre. Derfor viktig med god nok, ydmyk og ikke minst nyansert kunnskap. I Norge har Landsforeningen 1001 dager, mental helse i svangerskap og etter fødsel akkurat lansert ny hjemmeside.

Og i januar var det også kick off for et nordisk samarbeidsprosjekt ledet av de 5 nordiske helsedirektoratene på Island.


Nordisk Marcés tredje konferanse arrangeres i Stockholm

Working together for 1001 days – improving perinatal mental health for all”

24 och 25 oktober 2019 arrangerar vi vår tredje nordiska konferensen med fokus på mental hälsa relaterat till graviditet och barnafödandet.  Konferensen arrangeras på Ersta konferens center i Stockholm. Årets program er befinner sig i planeringsstadiet, men vi har också i år glädjen att professor John Cox öppnar konferensen. En av årets key note speakere er Scott Stuart, han vil snakke  om terapi med sårbare gravide. En annen er i Ian Brocington. Mer informasjon finner du her.

Og dere, send genre abstract.

På konferansen vil vi også avholde årsmøtet.


Verdensdagen for mødres psykiske helse 2 mai.

2 mai markerer vi verdensdagen for mødres psykiske helse gjennom en konferanse i Oslo. Det er et samarbeid mellom Seksjon sped og små-RBUP; Landsforening 1001 og Nordisk Marcè. 3 mai har vi workshop for de som har lyst til å fordype seg mer i lavterskeltibud.

Jane Honikman som startet brukerorganisasjonen Post Partum International og Take Action vil bidra begge dager og fortelle om egne erfaringer, både av å ha opplevd fødseldepresjon, men ikke minst på hvordan lage støttetilbud.

For mer info om Marcé Society, sjekk marcesociety.com.

Og dere del gjerne informasjon, enten det er aktuelle artikler, kurs, konferanser, eller også skjønnlitterære bidrag med oss. Du kan enten sende mail til oss på nordic.marce@gmail.com, eller dele via vår Facebook-side.