Nyhetsbrev nr 6 – Februar 2017

12. og 13. oktober 2017 arrangerer Nordisk Marcé konferanse i Sverige, med internasjonale og nordiske bidragsytere. Hold av datoen, og følg med på hjemmesiden og Facebook for mer info. Temaet for konferansen er För bättre perinatal psykisk helse.

I løpet av konferansen vil vi ha årsmøte der vi må velge nytt styre. Dersom du har lyst til å være med i styret, eller vet om noen som kan egne seg, gi beskjed til valgkomiten så fort som mulig.

Og dere, det er på tide å fornye medlemskapet i foreningen. Beklageligvis kan det være vanskelig å få påmeldingsiden til å fungere godt. Dersom du ikke kommer gjennom, så send en mail til Laura Miller. Hun hjelper deg raskt videre. Selv om det byr på noen utfordringer er det viktig at dere melder dere inn. Ved å melde seg inn i Marcé Society, blir dere automtaisk medlem i Nordisk Marcé, og vi som forening får da økonomisk støtte fra den internasojnale organisasjonen. Dette fører til at vi kan jobbe bedre, dele mer info og ikke minst lage bedre konferanser.


Inntrykk fra den internasjonale Marcé konferansen i Melbourne, 2016

I slutten av september var det tid for den store internasjonale Marcé konferansen som avholdes hvert andre år. Denne gangen var det Australia, og Melbourne, som var vertskap. Det var langt å reise, men 6 stk fra styret i Nordisk Marcé reiste ned, og vi traff flere andre fra våre hjemland, ca 20 stk i alt.
Konferansen inneholdt et solid faglig program, og var godt organisert. Noen av oss var også på halv og heldagsseminar dagen før. Vi fikk oppdatert oss både på biologiske mekanismer ved psykiske lidelser i svangerskap og barsel, og da spesielt ny forskning om epi-genetiske endringer ved psykisk sykdom eller stress i svangerskapet. Videre ble det i plenumsforelesninger understreket skadevirkningene av familievold, og om spesielle forhold vedrørende psykiske 
helsetjenester til urbefolkninger, og hvem som har risiko for alvorlig psykisk lidelse i barseltiden. Det var en rekke parallelle sesjoner, der både screening, psykososial støtte, psykoterapi, bruk av medisiner, bruker perspektivet og spesielle tiltak rettet mot fedre bare er noen av overskriftene. Vi følte alle at det var vanskelig å velge hva vi skulle gå på.

I slutten av september var det tid for den store internasjonale Marcé konferansen som avholdes hvert andre år. Denne gangen var det Australia, og Melbourne, som var vertskap. Det var langt å reise, men 6 stk fra styret i Nordisk Marcé reiste ned, og vi traff flere andre fra våre hjemland, ca 20 stk i alt.
Nordisk Marcé hadde også et symposium, der vi spesielt ønsket å presentere data fra større registerstudier og befolkningsundersøkelser. Vi presenterte data fra Danmark, Norge og Sverige, men listen av forelesere inkluderte kolleger også fra andre land, slik som Kina, Tyskland og Australia, og reflekterer at selv om vi er en Nordisk organisasjon, har vi et utstrakt internasjonalt nettverk. Xiaoqin Liu snakket om bruk av antidepressiva i svangerskapet og senere psykisk lidelse hos barnet, slik det går fram fra de danske befolkningsregisterne. Susan Garthus-Niegel la fram data om fødselsangst og risiko for keisersnitt, fra Akershus Birth Cohort, i Norge, og Moni Saha presenterte en undersøkelse av mors bruk av medisiner og amming fra den norske mor/barn undersøkelsen.
Fra Uppsala var det to presentasjoner om intervensjon mot fødselsangst (Christine Rupertsson og Helen Haines), og fra Stockholm en studie om postnatalt stress og depresjon hos mødre (Ewa Andersson). Fra Uppsala ble det også lagt fram en studie av økt mortalitet hos barn av mødre med mental utviklingshemming (Berit Höglund). Tross mange presentasjoner på kort tid, prøvde møteleder Signe Dørheim å lage rom for litt spørsmål, slik at funnene kunne diskuteres med de fremmøtte. Vi synes symposiet var godt besøkt og viste oss at vi har forskning av god internasjonal kvalitet å vise frem. Etter symposiet hadde vi en uformell lunsj samling sammen med de fleste nordiske deltagerne, og fikk utvekslet adresser og informasjon om aktuelt arbeid.

Lokalkomiteen hadde gjort et veldig godt arbeid for at vi også skulle få et sosialt og kollegialt godt utbytte av konferansen. Foruten velkomstseremonien, der representanter fra de opprinnelige innbyggerne i området gjennomførte en «røyk seremoni» for å velsigne konferansen, var det også lagt opp til at en kunne melde seg på middag sammen med noen av de mest ledende forskerne innen feltet. Avslutningsfesten var herlig uformell, og kulminerte i at alle deltagerne ble invitert opp på dansegulvet for å lære ekte indisk «Bollywood» dans. Dette for å markere at konferansen i 2018 vil være i Bangalore, India.
Vi satser på å være en minst like stor Nordisk kontingent da!

Signe Dørheim


Mer konferansen i India kan du lese her!


Vi vil som alltid oppfordre alle til å følge med Marce´Societys diskusjonsliste. Denne kan du følge når du er medlem. Det er mange spennende og aktuelle diskusjoner der, og også linker til aktuelle artikler. I det siste har det vært fokus blant annet på psykologisk oppfølgning ved psykose, og ikke minst søvnvansker og depresjon før og etter fødsel.

Her er en link til en helt ny artikkel om søvn, der Malin Eberhard Gran er en av forfatterne.

Hun har også denne nye artikkelen om svangeskapskvalme.

Her er en link til nytt om screening, der blant annet en svensk artikkel inngår.

Og her om hvordan mors depresjon påvirker barnets også før fødsel.

I Danmark har de også nylig fokusert på screening av depresjon, les mer her fra en avisartikkel.
Og ikke minst les om mammahjernen og endringer.


Og dere, husk å oppdatere medlemsskapet deres.

Dere som ikke er medlemmer kan melde dere inn her.


Kontaktinfo:
nordic.marce@gmail.com
signe.karen.dorheim@sus.no