Nyhetsbrev vinter 2015

Med dette kommer årets siste nyhetsbrev. I 2015 har vi arrangert den første nordiske konferansen. Selv om vi strevde litt med mail og nettkommunikasjonen i begynnelsen, var selve konferansen svært vellykket. Over 100 deltagere fra hele Norden deltok. Kathy Wisner, en av hovedforedragsholderne, skrev om konferansen:

Gratulerer med fødselen av den nordiske Marcé Society og din første konferanse! Congratulations on the birth of the Nordic Marcé Society and their first conference! On September 7-8, 2015, President Signe Dørheim commenced the first meeting of the new Marcé regional group. More than 80 enthusiastic delegates attended the program, which was held at the National Center for Infant Mental Health and the Center for Child and Adolescent Mental Health in Oslo, Norway. The lectures were excellent and they stimulated many interesting discussions. I was fortunate to attend with John Cox and Alain Gregoire to celebrate the new Society. Scandinavian speakers for plenary sessions included Trine Munk-Olsen, who reviewed her major contributions to the epidemiology of perinatal disorders and the prominence of bipolar disorder in postpartum women. Hedvig Noreng presented a very important study of the behavioral effects of prenatal SSRI exposure in exposed vs. nonexposed sibling pairs. Pamela Massoudi spoke about the critical importance of the involvement of fathers in promoting perinatal mental health. Alkistis Skalkidou reviewed her work on the hypothalamic- pituitary-adrenal axis and postpartum depression. In the afternoon, parallel sessions were held in native Scandinavian languages. The breaks for coffee were buzzing with questions, ideas, and plans for collaboration. The great beauty and culture of Norway’s capital city was a wonderful backdrop for a successful event! Christine Rubertsson, from Uppsala, was chosen as Vice President, and will take over presidential duties when she assumes the office at the next exciting meeting in Sweden, 2017!


Dr. Katherine Wisner
Marce Information Editor and Past President

Ny nettside

Endelig er nettsiden klar! Det er viktig å følge oss på Facebook. På denne siden er du hjertelig velkommen til å legge ut egne bidrag. Alt fra et foredrag du har deltatt på, en spennende artikkel du har lest eller publisert, et kurs du vil fortelle om, en bok du har skrevet eller spennende forskning du holder på med.

Følg også Marcé Society sin nettside.

Dersom du er medlem av Marcé, følg med på diskusjonssidene!

I 2016 satser vi også på Twitter.

Hilsen fra presidenten

Kjære medlemmer og venner av Nordisk Marcé!

Det er en glede å registrere at Nordisk Marcé har vokst og utviklet seg godt i sitt første leveår! Etter unnfangelsen i Oslo i oktober 2013, og fødselen i Wales i september 2014, feiret vi fødselsdagen med en flott konferanse i Oslo i September 2015. Vokser gjør vi også, ved at flere registrerer seg som betalende medlemmer. Det gir oss økonomi til å møtes som styre, og øke innsatsen med å styrke kunnskapen og oppmerksomheten rundt psykisk helse i perinatal tiden. Det var virkelig inspirerende å møte så mange av dere på konferansen i Oslo. Det kom inn mange spennende abstracts, som viser bredden av det som gjøres innen faget i våre nordiske land. Det ble en god mulighet til å få vite om hverandre, bli kjent, støtte hverandre og utveksle praktiske erfaringer fra forskning og klinikk. Vi fikk også inspirerende foredrag fra dyktige internasjonale forskere, slik som John Cox, Katherine Wisner og Alain Gregoire. Noen av dere har kanskje lest Kathrine Wisners rosende omtale av konferansen i nyhetsbrevet fra det Internasjonale Marcé Society? Neste konferanse vil bli i Sverige høsten 2017, og etter forslag fra medlemmene vil vi også ha en parallellsesjon med foredrag på engelsk, slik at det blir lettere for kollegaer fra Island og Finland å følge med. Vi ønsker oss flere medlemmer, også fra disse landene. Som ettåringer flest, har vi mye å lære, og er veldig åpne for det! Send gjerne ros og ris, og forslag til aktiviteter for Nordisk Marcé til meg eller til nordic.marce@gmail.com så skal vi ta tak i det! Vår neste oppgave nå er å planlegge et nordisk symposium på konferansen i Melbourne i september 2016. Så meld dere på, og send gjerne inn eget abstract dit (fristen er 15. mars 2016). Det blir fint å møtes der for gjensidig inspirasjon, og også for å formidle viktig kunnskap fra de nordiske landene internasjonalt. Lykke til med det viktige arbeidet dere gjør, både som klinikere og med forskning!


Signe Dørheim
President,
Nordisk Marcé

Annet aktuelt

Dr. Louise Howard, King’s College London presenterte en ny video: Decisions Regarding Treatment of Depression During Pregnancy.

I styret har vi fått to nye medlemmer: Anna Katherine Højland og Christine Rubertsson. De vil presenteres ytterligere her på nettsiden vår.

I september 2016 arrangerer Marcé Socity konferanse i Australia, og vi oppfordrer alle til å bli med. Det å dele opplevelser og erfaringer, både kliniske og forskningsmessige, er spennende og styrker fagmiljøet rundt gravide, sped og småbarn.

Allerede i mars arrangerer NFSU en konferanse i Oslo, og igjen blir det spennende foredrag. Videre er det viktig å minne om WAIMHs konferanse. Den skulle vært i Israel, men på grunn av uroligheter ble den flyttet til Praha.

gammelMannOgBarn

God jul!

Dersom du mottar dette nyhetsbrevet og ikke er medlem av Nordic Marcé, men ønsker å bli det, så meld deg inn her.

Når du blir medlem av Marcé Society og bor i et av de nordiske landene, blir du automatisk medlem også i Nordisk Marcé. Velkommen!

Vi ønsker dere alle en god jul og et fredfult, godt nyttår.

På vegne av styret,
Gro Vatne Brean

Kontaktinfo:
nordic.marce@gmail.com
Signe.karen.dorheim@sus.no

 Nyhetsbrev vinter 2015