Nyhetsbrev våren 2020

Nyhetsbrev våren 2020

Med dette nyhetsbrevet ønsker vi nye og gamle medlemmer alt godt i disse krevende tider. Det er en spesiell tid for oss alle, og kanskje spesielt for de mammaer og pappaer vi møter i vår kliniske praksis. Å skulle føde i disse tider er svært krevende.

Vår nye president er Malin Eberhard-Gran og som før vil nyhetsbrevet inneholde noen ord fra henne:


Nytt fra presidenten Malin Eberhard-Gran

Kjære medlemmer og venner av Nordisk Marcé.

I disse Corona-tider er det mange gravide og nybakte foreldre som strever. Nyhetsbildet er fullt av coronavirus, dødsstatistikker og retningslinjer. Mange opplever derfor stor bekymring for hvordan coronaviruset vil påvirke både egen helse, barnet og resten av familien.

Situasjonen er spesielt skremmende for de som nå er gravide og skal føde. Enn så lenge er det imidlertid ikke noen holdepunkter for at friske gravide blir lettere smittet eller mer alvorlig syke av covid-19 sammenlignet med befolkningen generelt. Det er heller ikke noen holdepunkter for smitteoverføring til fosteret selv om den gravide er smittet. Allikevel blir gravide ofte håndtert som «risikogruppe» ut ifra forsiktighets-prinsippet. Ut ifra dette prinsippet har man også iverksatt en rekke tiltak som i seg selv kan virke skremmende. For eksempel at man risikerer å måtte føde alene uten partner og/eller å bli isolert på grunn av smitterisiko i tiden etter fødselen. Og hvordan er det å føde med helsepersonell i beskyttelsesdrakt?

I tillegg kommer en rekke sosiale belastninger, som det å forholde seg til karantenebestemmelser, hjemmeundervisning av andre barn eller mulige økonomiske konsekvenser av situasjonen. Er det egentlig mulig å være i et slikt skremmende scenario uten å få angst? Det å bli forelder er en stor omstilling og da blir denne situasjonen en ekstra påkjenning, særlig for de som er sårbare fra før.

Vår oppgave med å ivareta den mentale helsen til kvinner, deres barn og partnere i perioden rundt fødsel er uten tvil mer viktig i disse tider enn noen gang!

Ta hånd om dere.


Nordic Marce Stockolm 2019

I 2019 gjennomførte vi konferansen “Working together for 1001 days – improving perinatal mental health for all” i Stockholm, der blant annet John Cox, Ian Brockington og Scott Stuart hadde strålende innlegg, det samme hadde de ulike brukerforeningene i Sverige, Finland og Norge. Helena Askèn som har skrevet boken «Vart tog Moderslycan vägen», holdt et gripende innlegg, og i tillegg var det spennende og interessante innlegg fra bidragsytere i alle de nordiske landene. Mange av bidragsyterne har delt sine presentasjoner med oss, du finner dem her. Konferansen er evaluert, og generelt kan man si at deltagerne opplevde den som bra, med noen utfordringer var knyttet til informasjon og logistikk. Dette vil vi selvfølgelig ta til etterretning, og satse på at fungere bedre ved neste konferanse i Oslo, høsten 2021.


Aktuelle artikler

I disse rare tider har jeg lyst til å dele Landsforeningen 1001 sin hjemmeside, der vi prøver å ha oppdatert informasjon om koronasituasjonen, og gi foreldrestøtte. 
Et annet tiltak vi har gjort i Norge er å etablere lokale FB-grupper i hver region, der gravide og nybakte foreldre både får veiledning, men også mulighet til å dele erfaringer og spørre om hjelp fra hverandre.

Her kommer en aktuell artikkel fra Sverige: Link
Og i disse dager, kan det være verdt å lese denne: Link.


I disse tider

Møter, kurs og undervisning avlyses kontinuerlig i disse dager, så også Finlands første «Perinatal Mental Health kongress». Vi i styret av Nordisk Marcé gleder oss til dager etter dette, der vi kan møte fysisk. Kanskje allerede til høstens internasjonale konferanse i Iowa, og ikke minst at Finland kan arrangere sin kongress. I mellomtiden må vi blant annet gjennom Facebook støtte hverandre og kanskje gjensidig inspirere hverandre, for å kunne møte de som trenger oss, familier i perintalperioden, godt nok i denne krevende tiden.


Har du noe å dele, send oss gjerne en epost eller del direkte via vår Facebookside.

For mer info om Marcé Society eller Nordisk Marcé: Les her.
INSTAGRAM: nordicmarce, følg oss, og ikke minst bidra.


Nyhetsbrev våren 2019

Nyhetsbrev våren 2019

Gjennom 2018 har vi jobbet jevnt og trutt, men litt i det stille. Det har vært noen endringer i styret, både gamle og nye gått både inn og ut.


Nytt från presidenten Ewa Anderson

Høsten 2018 arrangerte Marcè Society verdenskongress i Bangalore, styret var representert, og Ewa skriver mer om det : 

Jag deltog vid den internationella konferensen i Bangalore 26-28 september 2018 som presentatör och representant från vår nordiska gren i Marcé.

Professor Prabha Chandra var värd och organisatör för konferensen i Bangalore, detta var den första Marcé konferensen i ett låg-medelinkomstland. Konferensen hölls i NIMHANS Convention Center.

Plenarium, symposier och 180 posterpresentationer spände över olika forskningsmetoder, från biomarkörer av prenatal stress under graviditeten och perinatala fysiska och psykiska hälsointerventioner från Japan, USA och Europa, till förebyggande och etisk obstetrisk vård och förebyggande egenvård i låg- och medelinkomstländer.

Innehållet var verkligen tvärvetenskapligt, med forskning presenterad från omvårdnad, psykologi, medicinska och biomedicinska fält.

Professor Carmine Pariante höll föredrag om stress och inflammation i utvecklingen av psykiska störningar och psykotropiskt läkemedel, både i kliniska prov och experimentella studier. Han kommer att vara en talare vid den nordiska konferensen hösten 2019.

Det utdelades priser och en av vinnarna var Professor Cindy-Lee Dennis som vann Marcé Medaljen och hennes tal handlade om gränsöverskridande folkhälso- interventioner som kan förhindra risker att utveckla psykisk sjukdom i vuxen ålder.

Totalt sett var det över 620 personer från 31 år länder i 5 kontinenter registrerade på denna konferens, så man fick många intressanta samtal från många olika kulturer.

Nya kontakter knöts och kommer bidra till ökad forskning och kunskap.

Utöver detta stimulerande program organiserades en rad kulturella, dans-, teatraliska, yoga-, kulinariska och pedagogiska sessioner, som gjorde det mesta av en underbar konferens.

Nationella Marcé fick en ny ordförande; Professor Lisa Serge från USA. Nästa konferens kommer att vara i Ohio 2020.


København

Styret hadde også ett meget konstruktivt og lærerikt styremøte i København, med blant annet omvisning på Familieambulatoriet ved Hvidovre. Vi påbegynte da arbeidet med utforske alle de nordiske lands tilbud vedrørende psykisk helse i perinatalperioden.


Aktuelle artikler

I løpet av 2018 og også helt i starten av 2019 er det publisert flere aktuelle artikler. De kan du lese her. En artikkel omhandler forekomst av angstlidelser under svangerskap og barsel samt hvordan insomni er koblet til angst i denne livsfasen.

Resultatene tyder på at forekomsten av angstlidelser under svangerskap og barselperiode er minst like vanlig som i den generelle populasjonen; det vil si at omtrent hver tiende gravid kvinne har en angstlidelse. Vi finner også at kvinner med generalisert angst ofte blir noe verre når de blir gravide. Det samme gjelder for kvinner med tvangslidelser, hvor symptomene kan bli særlig uttalte i barselperioden. Insomni under svangerskapet ser også ut til å være en markør for angstsymptomer, både under svangerskapet og i barseltiden.

En annen artikkel ser på sammenhengen mellom mødres psykiske helse i Finland og barnas utvikling av schizofreni og depresjon, den tar utgangspunkt i en måling en cohort mødre i 1966.

En ny dansk artikkel, der man har validert den danske EPDS, og dannet grunnlaget for hvordan screene for depressive symptomer hos nye mødre.


Media

Medlemmer i Nordisk Marcé har også markert seg mer populær vitenskapelig. Det er flott, for jo mer vi kan informere om strev i forbindelse med svangerskap og barseltid jo bedre, både for de som trenger hjelp og for de som skal hjelpe.

En meget aktuell film fra Norge er «Mammasjokket» . Den er laget av NRK, og presenterer flere ulike mammaer som hver på sin måte representere utfordringer man kan ha knyttet til overgangen til å bli foreldre.

En aktuell bok om samme tema er Helena Askèns «Moderslycka. Vart tog glädjen vägen?» Helena Askèn håper vi kommer til vår konferanse i Stockholm til høsten


1001 dager

I alle de nordiske landene har det i løpet av det siste året vært fokus på de første 1001 dagene, debatten både i media og nett er til tider tilspisset. Vi må huske på de individuelle forskjeller at hva som passer for en baby, eller en mamma, ikke nødvendigvis passer for andre. Derfor viktig med god nok, ydmyk og ikke minst nyansert kunnskap. I Norge har Landsforeningen 1001 dager, mental helse i svangerskap og etter fødsel akkurat lansert ny hjemmeside.

Og i januar var det også kick off for et nordisk samarbeidsprosjekt ledet av de 5 nordiske helsedirektoratene på Island.


Nordisk Marcés tredje konferanse arrangeres i Stockholm

Working together for 1001 days – improving perinatal mental health for all”

24 och 25 oktober 2019 arrangerar vi vår tredje nordiska konferensen med fokus på mental hälsa relaterat till graviditet och barnafödandet.  Konferensen arrangeras på Ersta konferens center i Stockholm. Årets program er befinner sig i planeringsstadiet, men vi har också i år glädjen att professor John Cox öppnar konferensen. En av årets key note speakere er Scott Stuart, han vil snakke  om terapi med sårbare gravide. En annen er i Ian Brocington. Mer informasjon finner du her.

Og dere, send genre abstract.

På konferansen vil vi også avholde årsmøtet.


Verdensdagen for mødres psykiske helse 2 mai.

2 mai markerer vi verdensdagen for mødres psykiske helse gjennom en konferanse i Oslo. Det er et samarbeid mellom Seksjon sped og små-RBUP; Landsforening 1001 og Nordisk Marcè. 3 mai har vi workshop for de som har lyst til å fordype seg mer i lavterskeltibud.

Jane Honikman som startet brukerorganisasjonen Post Partum International og Take Action vil bidra begge dager og fortelle om egne erfaringer, både av å ha opplevd fødseldepresjon, men ikke minst på hvordan lage støttetilbud.

For mer info om Marcé Society, sjekk marcesociety.com.

Og dere del gjerne informasjon, enten det er aktuelle artikler, kurs, konferanser, eller også skjønnlitterære bidrag med oss. Du kan enten sende mail til oss på nordic.marce@gmail.com, eller dele via vår Facebook-side.

Nyhetsbrev Desember 2017

På tampen av året kommer det et lite nyhetsbrev, for å informere om at ENDELIG  ligger PP-filene fra konferansen vår i oktober på vår nettside.
12. og 13. oktober 2017 arrangerte Nordisk Marcè konferansen ”För bättre perinatal psykisk helse” i Stockholm. John Cox holdt åpningsforedraget. Vivette Glover, Louise Howard og  Trine Munk var key-note-speakere. Det var over 170 deltagere. Vi vil takke alle bidragsytere for gode dager, både de som holdt foredrag eller hadde andre presentasjoner, og ikke minst alle som deltok. Ny nordisk konferanse vil finne sted i 2019.
13. oktober avholdt Nordisk Marcè årsmøte. I den anledning ble det valgt nytt styre. Nye medlemmer av styret er Hanne Holme,  Catharina Wang, Magnhild Høivik, Margareta Blomdahl  og Tiina Taka-Eilolao. Ewa Anderson er ny president, Christine Robertson fortsetter som styremedlem, og Signe Dørheim er past president. Ytterligere presentasjon av det nye styret vil komme i neste nyhetsbrev, og også ligge på vår hjemmeside.


Nordic Marcé er opptatt av å opplyse og informere om betydningen av perinatal psykisk helse. Hjelp oss å lage en aktiv forening: Dersom DU har innspill fra media, møte med politikere, tips om gode konferanser, aktuelle artikler og annet, så del de med oss, enten på vår Facebookside eller ved å ta kontakt med gro.vatne.brean@r-bup.no

Nordic Marcé er opptatt av å opplyse og informere om betydningen av perinatal psykisk helse. Hjelp oss å lage en aktiv forening: Dersom DU har innspill fra media, møte med politikere, tips om gode konferanser, aktuelle artikler og annet, så del de med oss, enten på vår Facebookside eller ved å ta kontakt med gro.vatne.brean@r-bup.no
I september 2018 arrangerer The Marcè Society ny internasjonal konferanse i Bangalore i India. Benytt sjansen til spennende faglig påfyll, fellesskap og nye kulturelle erfaringer:
https://marcesociety.com/wp-content/uploads/2013/11/BngaloreFlyer.pdf


Som medlem kan du følge The Marcé Society sin diskusjonsliste. Det er mange spennende og aktuelle diskusjoner der, og også linker til aktuelle artikler. Medlemsskap lønner seg! marcesociety.com inneholder informasjon om innmelding. Dersom du ikke kommer gjennom, send en mail til Laura Miller lmiller@parthenonmgmt.com. Hun hjelper deg raskt videre.Som medlem kan du følge The Marcé Society sin diskusjonsliste. Det er mange spennende og aktuelle diskusjoner der, og også linker til aktuelle artikler. Medlemsskap lønner seg! marcesociety.com inneholder informasjon om innmelding. Dersom du ikke kommer gjennom, send en mail til Laura Miller lmiller@parthenonmgmt.com. Hun hjelper deg raskt videre.


 

Med et lite dikt fra boken ”BARSEL” av Kristine Storusten(Tiden Norsk forlag, 2017) vil vi ønske dere alle gode juledager og et godt nytt år.

Mødrene står i regnet

Det er hvert vårt regn

Det er regn av morsmelk

Den spruter ikke som på filmen

men renner

over

alt

Og regn av renselse

som langt fra føles rensende

Dette var det ingen som fortalte meg

 

Og regn av tårer

så mange tårer

Og regn av svette

Ammesvette er en greie

Og regn fra dusjen

som skal skylle bort

gulp og bæsj og

verk fra stingene

 

Og noen ganger står vi bare i regnet

for ungen skal sove

Og vi har glemt regntrekk på vognen

men barn er vel vanntette.


På vegne av Styret i Nordisk Marcé,

Gro Vatne Brean

 

Nyhetsbrev Februar 2017

12. og 13. oktober 2017 arrangerer Nordisk Marcé konferanse i Sverige, med internasjonale og nordiske bidragsytere. Hold av datoen, og følg med på hjemmesiden og Facebook for mer info. Temaet for konferansen er För bättre perinatal psykisk helse.

I løpet av konferansen vil vi ha årsmøte der vi må velge nytt styre. Dersom du har lyst til å være med i styret, eller vet om noen som kan egne seg, gi beskjed til valgkomiten så fort som mulig.

Og dere, det er på tide å fornye medlemskapet i foreningen. Beklageligvis kan det være vanskelig å få påmeldingsiden til å fungere godt. Dersom du ikke kommer gjennom, så send en mail til Laura Miller. Hun hjelper deg raskt videre. Selv om det byr på noen utfordringer er det viktig at dere melder dere inn. Ved å melde seg inn i Marcé Society, blir dere automtaisk medlem i Nordisk Marcé, og vi som forening får da økonomisk støtte fra den internasojnale organisasjonen. Dette fører til at vi kan jobbe bedre, dele mer info og ikke minst lage bedre konferanser.


Inntrykk fra den internasjonale Marcé konferansen i Melbourne, 2016

 

I slutten av september var det tid for den store internasjonale Marcé konferansen som avholdes hvert andre år. Denne gangen var det Australia, og Melbourne, som var vertskap. Det var langt å reise, men 6 stk fra styret i Nordisk Marcé reiste ned, og vi traff flere andre fra våre hjemland, ca 20 stk i alt.
Konferansen inneholdt et solid faglig program, og var godt organisert. Noen av oss var også på halv og heldagsseminar dagen før. Vi fikk oppdatert oss både på biologiske mekanismer ved psykiske lidelser i svangerskap og barsel, og da spesielt ny forskning om epi-genetiske endringer ved psykisk sykdom eller stress i svangerskapet. Videre ble det i plenumsforelesninger understreket skadevirkningene av familievold, og om spesielle forhold vedrørende psykiske helsetjenester til urbefolkninger, og hvem som har risiko for alvorlig psykisk lidelse i barseltiden. Det var en rekke parallelle sesjoner, der både screening, psykososial støtte, psykoterapi, bruk av medisiner, bruker perspektivet og spesielle tiltak rettet mot fedre bare er noen av overskriftene. Vi følte alle at det var vanskelig å velge hva vi skulle gå på.

I slutten av september var det tid for den store internasjonale Marcé konferansen som avholdes hvert andre år. Denne gangen var det Australia, og Melbourne, som var vertskap. Det var langt å reise, men 6 stk fra styret i Nordisk Marcé reiste ned, og vi traff flere andre fra våre hjemland, ca 20 stk i alt.
Nordisk Marcé hadde også et symposium, der vi spesielt ønsket å presentere data fra større registerstudier og befolkningsundersøkelser. Vi presenterte data fra Danmark, Norge og Sverige, men listen av forelesere inkluderte kolleger også fra andre land, slik som Kina, Tyskland og Australia, og reflekterer at selv om vi er en Nordisk organisasjon, har vi et utstrakt internasjonalt nettverk. Xiaoqin Liu snakket om bruk av antidepressiva i svangerskapet og senere psykisk lidelse hos barnet, slik det går fram fra de danske befolkningsregisterne. Susan Garthus-Niegel la fram data om fødselsangst og risiko for keisersnitt, fra Akershus Birth Cohort, i Norge, og Moni Saha presenterte en undersøkelse av mors bruk av medisiner og amming fra den norske mor/barn undersøkelsen.
Fra Uppsala var det to presentasjoner om intervensjon mot fødselsangst (Christine Rupertsson og Helen Haines), og fra Stockholm en studie om postnatalt stress og depresjon hos mødre (Ewa Andersson). Fra Uppsala ble det også lagt fram en studie av økt mortalitet hos barn av mødre med mental utviklingshemming (Berit Höglund). Tross mange presentasjoner på kort tid, prøvde møteleder Signe Dørheim å lage rom for litt spørsmål, slik at funnene kunne diskuteres med de fremmøtte. Vi synes symposiet var godt besøkt og viste oss at vi har forskning av god internasjonal kvalitet å vise frem. Etter symposiet hadde vi en uformell lunsj samling sammen med de fleste nordiske deltagerne, og fikk utvekslet adresser og informasjon om aktuelt arbeid.

Lokalkomiteen hadde gjort et veldig godt arbeid for at vi også skulle få et sosialt og kollegialt godt utbytte av konferansen. Foruten velkomstseremonien, der representanter fra de opprinnelige innbyggerne i området gjennomførte en «røyk seremoni» for å velsigne konferansen, var det også lagt opp til at en kunne melde seg på middag sammen med noen av de mest ledende forskerne innen feltet. Avslutningsfesten var herlig uformell, og kulminerte i at alle deltagerne ble invitert opp på dansegulvet for å lære ekte indisk «Bollywood» dans. Dette for å markere at konferansen i 2018 vil være i Bangalore, India.
Vi satser på å være en minst like stor Nordisk kontingent da!

Signe Dørheim


Mer konferansen i India kan du lese her!


Vi vil som alltid oppfordre alle til å følge med Marce´Societys diskusjonsliste. Denne kan du følge når du er medlem. Det er mange spennende og aktuelle diskusjoner der, og også linker til aktuelle artikler. I det siste har det vært fokus blant annet på psykologisk oppfølgning ved psykose, og ikke minst søvnvansker og depresjon før og etter fødsel.

Her er en link til en helt ny artikkel om søvn, der Malin Eberhard Gran er en av forfatterne.

Hun har også denne nye artikkelen om svangeskapskvalme.

Her er en link til nytt om screening, der blant annet en svensk artikkel inngår.

Og her om hvordan mors depresjon påvirker barnets også før fødsel.

I Danmark har de også nylig fokusert på screening av depresjon, les mer her fra en avisartikkel.
Og ikke minst les om mammahjernen og endringer.


Og dere, husk å oppdatere medlemsskapet deres.

Dere som ikke er medlemmer kan melde dere inn her.


Kontaktinfo:
nordic.marce@gmail.com
signe.karen.dorheim@sus.no

Nyhetsbrev mars 2016

Høsten 2016 arrangerer Marcé Society konferanse i Melbourne i Australia. Det er fortsatt mulig å sende inn abstract, og dersom abstractet godtas, kan det være lettere å få dekket konferanseutgiftene. Og husk at gjennom en poster kan du dele forskning, men også kliniske erfaringer. Og det går også an å bare bli med på konferansen. Erfaringsmessig mye god lærdom og mange hyggelige kontakter.


Welcome to the International Marcé Society
 Biennial Scientific Conference 2016!

“Join us down under to discover why there’s nothing like Australia!”


I september arrangerer den fransktalende Marcé Society i samarbeid med WAIMH-F, A.R.I.P. og Postpartum Support International en internasjonal Workshops in Clinical Skills for Perinatal Psychiatry på La Teppe Medical Centre, France 19-23 september.

La Teppe Medical Centre er et fantastisk gammelt sykehusområde, du vil få både god praktisk og teoretisk lærdom og treffe nye gode kollegaer.


null

I Norge er akkurat “Helsestasjonstjenesten. Barns psykiske helse og utvikling», med redaktørene Hanne Holme, Ellen Solstad Olavesen, Lisbeth Valla, Marit Bergum Hansen lansert.

De siste tiårenes spedbarnsforskning viser at spedbarnet har langt større kapasitet enn man tidligere antok. Samtidig understreker forskningen betydningen av utviklingsstøtten barnet får de første leveårene. Flere av Nordisk Marcés medlemmer har bidratt med aktuelle kapitler knyttet til perinatalperioden i boken. Den er aktuell for 1. linjetjenesten, men også nyttig for andre som arbeider med gravide og nyfødte.

Vi vil også igjen minne om analysen The Costs of perinatal mental health problems fra 2014, (Centre for Mental Health and London School of Economics). Den konkluderer med at psykisk sykdom i perinatalperioden koster det engelske samfunnet over 8,1 milliarder britiske pund for hvert årskull, og at å heve omsorgen til det nivå de britiske retningslinjene anbefaler vil koste kun 280 millioner pund.

I forordet skriver Alain Gregorie som var en av foredragholderne på vår nordiske konferanse at:

Local and national providers, commissioneres and governments must act now to begin to reducse the human and economic costs of perinatal mental illness to our families, to our society, and to our nations.

Dette gjelder også i våre nordiske land. Vi må sammen fokusere mer på psykisk helse, svangerskap, spe- og småbarnstid.


Og dere, husk å oppdatere medlemsskapet deres.

Dere som ikke er medlemmer kan melde dere inn her.


Vi oppfordrer alle medlemmer til å dele artikler, konferanser og aktuelt materiale. Legg det ut på vår facebook-side, eller send det inn via mail. Vi vil dele det elektronisk, både her i Norden, men også med Marcé Society internasjonalt.

Kontaktinfo:
nordic.marce@gmail.com
signe.karen.dorheim@sus.no

Nyhetsbrev vinter 2015

Med dette kommer årets siste nyhetsbrev. I 2015 har vi arrangert den første nordiske konferansen. Selv om vi strevde litt med mail og nettkommunikasjonen i begynnelsen, var selve konferansen svært vellykket. Over 100 deltagere fra hele Norden deltok. Kathy Wisner, en av hovedforedragsholderne, skrev om konferansen:

Gratulerer med fødselen av den nordiske Marcé Society og din første konferanse! Congratulations on the birth of the Nordic Marcé Society and their first conference! On September 7-8, 2015, President Signe Dørheim commenced the first meeting of the new Marcé regional group. More than 80 enthusiastic delegates attended the program, which was held at the National Center for Infant Mental Health and the Center for Child and Adolescent Mental Health in Oslo, Norway. The lectures were excellent and they stimulated many interesting discussions. I was fortunate to attend with John Cox and Alain Gregoire to celebrate the new Society. Scandinavian speakers for plenary sessions included Trine Munk-Olsen, who reviewed her major contributions to the epidemiology of perinatal disorders and the prominence of bipolar disorder in postpartum women. Hedvig Noreng presented a very important study of the behavioral effects of prenatal SSRI exposure in exposed vs. nonexposed sibling pairs. Pamela Massoudi spoke about the critical importance of the involvement of fathers in promoting perinatal mental health. Alkistis Skalkidou reviewed her work on the hypothalamic- pituitary-adrenal axis and postpartum depression. In the afternoon, parallel sessions were held in native Scandinavian languages. The breaks for coffee were buzzing with questions, ideas, and plans for collaboration. The great beauty and culture of Norway’s capital city was a wonderful backdrop for a successful event! Christine Rubertsson, from Uppsala, was chosen as Vice President, and will take over presidential duties when she assumes the office at the next exciting meeting in Sweden, 2017!


Dr. Katherine Wisner
Marce Information Editor and Past President

Ny nettside

Endelig er nettsiden klar! Det er viktig å følge oss på Facebook. På denne siden er du hjertelig velkommen til å legge ut egne bidrag. Alt fra et foredrag du har deltatt på, en spennende artikkel du har lest eller publisert, et kurs du vil fortelle om, en bok du har skrevet eller spennende forskning du holder på med.

Følg også Marcé Society sin nettside.

Dersom du er medlem av Marcé, følg med på diskusjonssidene!

I 2016 satser vi også på Twitter.

Hilsen fra presidenten

Kjære medlemmer og venner av Nordisk Marcé!

Det er en glede å registrere at Nordisk Marcé har vokst og utviklet seg godt i sitt første leveår! Etter unnfangelsen i Oslo i oktober 2013, og fødselen i Wales i september 2014, feiret vi fødselsdagen med en flott konferanse i Oslo i September 2015. Vokser gjør vi også, ved at flere registrerer seg som betalende medlemmer. Det gir oss økonomi til å møtes som styre, og øke innsatsen med å styrke kunnskapen og oppmerksomheten rundt psykisk helse i perinatal tiden. Det var virkelig inspirerende å møte så mange av dere på konferansen i Oslo. Det kom inn mange spennende abstracts, som viser bredden av det som gjøres innen faget i våre nordiske land. Det ble en god mulighet til å få vite om hverandre, bli kjent, støtte hverandre og utveksle praktiske erfaringer fra forskning og klinikk. Vi fikk også inspirerende foredrag fra dyktige internasjonale forskere, slik som John Cox, Katherine Wisner og Alain Gregoire. Noen av dere har kanskje lest Kathrine Wisners rosende omtale av konferansen i nyhetsbrevet fra det Internasjonale Marcé Society? Neste konferanse vil bli i Sverige høsten 2017, og etter forslag fra medlemmene vil vi også ha en parallellsesjon med foredrag på engelsk, slik at det blir lettere for kollegaer fra Island og Finland å følge med. Vi ønsker oss flere medlemmer, også fra disse landene. Som ettåringer flest, har vi mye å lære, og er veldig åpne for det! Send gjerne ros og ris, og forslag til aktiviteter for Nordisk Marcé til meg eller til nordic.marce@gmail.com så skal vi ta tak i det! Vår neste oppgave nå er å planlegge et nordisk symposium på konferansen i Melbourne i september 2016. Så meld dere på, og send gjerne inn eget abstract dit (fristen er 15. mars 2016). Det blir fint å møtes der for gjensidig inspirasjon, og også for å formidle viktig kunnskap fra de nordiske landene internasjonalt. Lykke til med det viktige arbeidet dere gjør, både som klinikere og med forskning!


Signe Dørheim
President,
Nordisk Marcé

Annet aktuelt

Dr. Louise Howard, King’s College London presenterte en ny video: Decisions Regarding Treatment of Depression During Pregnancy.

I styret har vi fått to nye medlemmer: Anna Katherine Højland og Christine Rubertsson. De vil presenteres ytterligere her på nettsiden vår.

I september 2016 arrangerer Marcé Socity konferanse i Australia, og vi oppfordrer alle til å bli med. Det å dele opplevelser og erfaringer, både kliniske og forskningsmessige, er spennende og styrker fagmiljøet rundt gravide, sped og småbarn.

Allerede i mars arrangerer NFSU en konferanse i Oslo, og igjen blir det spennende foredrag. Videre er det viktig å minne om WAIMHs konferanse. Den skulle vært i Israel, men på grunn av uroligheter ble den flyttet til Praha.

gammelMannOgBarn

God jul!

Dersom du mottar dette nyhetsbrevet og ikke er medlem av Nordic Marcé, men ønsker å bli det, så meld deg inn her.

Når du blir medlem av Marcé Society og bor i et av de nordiske landene, blir du automatisk medlem også i Nordisk Marcé. Velkommen!

Vi ønsker dere alle en god jul og et fredfult, godt nyttår.

På vegne av styret,
Gro Vatne Brean

Kontaktinfo:
nordic.marce@gmail.com
Signe.karen.dorheim@sus.no