Nyhetsbrev våren 2020

Nyhetsbrev våren 2020

Med dette nyhetsbrevet ønsker vi nye og gamle medlemmer alt godt i disse krevende tider. Det er en spesiell tid for oss alle, og kanskje spesielt for de mammaer og pappaer vi møter i vår kliniske praksis. Å skulle føde i disse tider er svært krevende.

Vår nye president er Malin Eberhard-Gran og som før vil nyhetsbrevet inneholde noen ord fra henne:


Nytt fra presidenten Malin Eberhard-Gran

Kjære medlemmer og venner av Nordisk Marcé.

I disse Corona-tider er det mange gravide og nybakte foreldre som strever. Nyhetsbildet er fullt av coronavirus, dødsstatistikker og retningslinjer. Mange opplever derfor stor bekymring for hvordan coronaviruset vil påvirke både egen helse, barnet og resten av familien.

Situasjonen er spesielt skremmende for de som nå er gravide og skal føde. Enn så lenge er det imidlertid ikke noen holdepunkter for at friske gravide blir lettere smittet eller mer alvorlig syke av covid-19 sammenlignet med befolkningen generelt. Det er heller ikke noen holdepunkter for smitteoverføring til fosteret selv om den gravide er smittet. Allikevel blir gravide ofte håndtert som «risikogruppe» ut ifra forsiktighets-prinsippet. Ut ifra dette prinsippet har man også iverksatt en rekke tiltak som i seg selv kan virke skremmende. For eksempel at man risikerer å måtte føde alene uten partner og/eller å bli isolert på grunn av smitterisiko i tiden etter fødselen. Og hvordan er det å føde med helsepersonell i beskyttelsesdrakt?

I tillegg kommer en rekke sosiale belastninger, som det å forholde seg til karantenebestemmelser, hjemmeundervisning av andre barn eller mulige økonomiske konsekvenser av situasjonen. Er det egentlig mulig å være i et slikt skremmende scenario uten å få angst? Det å bli forelder er en stor omstilling og da blir denne situasjonen en ekstra påkjenning, særlig for de som er sårbare fra før.

Vår oppgave med å ivareta den mentale helsen til kvinner, deres barn og partnere i perioden rundt fødsel er uten tvil mer viktig i disse tider enn noen gang!

Ta hånd om dere.


Nordic Marce Stockolm 2019

I 2019 gjennomførte vi konferansen “Working together for 1001 days – improving perinatal mental health for all” i Stockholm, der blant annet John Cox, Ian Brockington og Scott Stuart hadde strålende innlegg, det samme hadde de ulike brukerforeningene i Sverige, Finland og Norge. Helena Askèn som har skrevet boken «Vart tog Moderslycan vägen», holdt et gripende innlegg, og i tillegg var det spennende og interessante innlegg fra bidragsytere i alle de nordiske landene. Mange av bidragsyterne har delt sine presentasjoner med oss, du finner dem her. Konferansen er evaluert, og generelt kan man si at deltagerne opplevde den som bra, med noen utfordringer var knyttet til informasjon og logistikk. Dette vil vi selvfølgelig ta til etterretning, og satse på at fungere bedre ved neste konferanse i Oslo, høsten 2021.


Aktuelle artikler

I disse rare tider har jeg lyst til å dele Landsforeningen 1001 sin hjemmeside, der vi prøver å ha oppdatert informasjon om koronasituasjonen, og gi foreldrestøtte. 
Et annet tiltak vi har gjort i Norge er å etablere lokale FB-grupper i hver region, der gravide og nybakte foreldre både får veiledning, men også mulighet til å dele erfaringer og spørre om hjelp fra hverandre.

Her kommer en aktuell artikkel fra Sverige: Link
Og i disse dager, kan det være verdt å lese denne: Link.


I disse tider

Møter, kurs og undervisning avlyses kontinuerlig i disse dager, så også Finlands første «Perinatal Mental Health kongress». Vi i styret av Nordisk Marcé gleder oss til dager etter dette, der vi kan møte fysisk. Kanskje allerede til høstens internasjonale konferanse i Iowa, og ikke minst at Finland kan arrangere sin kongress. I mellomtiden må vi blant annet gjennom Facebook støtte hverandre og kanskje gjensidig inspirere hverandre, for å kunne møte de som trenger oss, familier i perintalperioden, godt nok i denne krevende tiden.


Har du noe å dele, send oss gjerne en epost eller del direkte via vår Facebookside.

For mer info om Marcé Society eller Nordisk Marcé: Les her.
INSTAGRAM: nordicmarce, følg oss, og ikke minst bidra.


Nyhetsbrev Desember 2017

På tampen av året kommer det et lite nyhetsbrev, for å informere om at ENDELIG  ligger PP-filene fra konferansen vår i oktober på vår nettside.
12. og 13. oktober 2017 arrangerte Nordisk Marcè konferansen ”För bättre perinatal psykisk helse” i Stockholm. John Cox holdt åpningsforedraget. Vivette Glover, Louise Howard og  Trine Munk var key-note-speakere. Det var over 170 deltagere. Vi vil takke alle bidragsytere for gode dager, både de som holdt foredrag eller hadde andre presentasjoner, og ikke minst alle som deltok. Ny nordisk konferanse vil finne sted i 2019.
13. oktober avholdt Nordisk Marcè årsmøte. I den anledning ble det valgt nytt styre. Nye medlemmer av styret er Hanne Holme,  Catharina Wang, Magnhild Høivik, Margareta Blomdahl  og Tiina Taka-Eilolao. Ewa Anderson er ny president, Christine Robertson fortsetter som styremedlem, og Signe Dørheim er past president. Ytterligere presentasjon av det nye styret vil komme i neste nyhetsbrev, og også ligge på vår hjemmeside.


Nordic Marcé er opptatt av å opplyse og informere om betydningen av perinatal psykisk helse. Hjelp oss å lage en aktiv forening: Dersom DU har innspill fra media, møte med politikere, tips om gode konferanser, aktuelle artikler og annet, så del de med oss, enten på vår Facebookside eller ved å ta kontakt med gro.vatne.brean@r-bup.no

Nordic Marcé er opptatt av å opplyse og informere om betydningen av perinatal psykisk helse. Hjelp oss å lage en aktiv forening: Dersom DU har innspill fra media, møte med politikere, tips om gode konferanser, aktuelle artikler og annet, så del de med oss, enten på vår Facebookside eller ved å ta kontakt med gro.vatne.brean@r-bup.no
I september 2018 arrangerer The Marcè Society ny internasjonal konferanse i Bangalore i India. Benytt sjansen til spennende faglig påfyll, fellesskap og nye kulturelle erfaringer:
https://marcesociety.com/wp-content/uploads/2013/11/BngaloreFlyer.pdf


Som medlem kan du følge The Marcé Society sin diskusjonsliste. Det er mange spennende og aktuelle diskusjoner der, og også linker til aktuelle artikler. Medlemsskap lønner seg! marcesociety.com inneholder informasjon om innmelding. Dersom du ikke kommer gjennom, send en mail til Laura Miller lmiller@parthenonmgmt.com. Hun hjelper deg raskt videre.Som medlem kan du følge The Marcé Society sin diskusjonsliste. Det er mange spennende og aktuelle diskusjoner der, og også linker til aktuelle artikler. Medlemsskap lønner seg! marcesociety.com inneholder informasjon om innmelding. Dersom du ikke kommer gjennom, send en mail til Laura Miller lmiller@parthenonmgmt.com. Hun hjelper deg raskt videre.


 

Med et lite dikt fra boken ”BARSEL” av Kristine Storusten(Tiden Norsk forlag, 2017) vil vi ønske dere alle gode juledager og et godt nytt år.

Mødrene står i regnet

Det er hvert vårt regn

Det er regn av morsmelk

Den spruter ikke som på filmen

men renner

over

alt

Og regn av renselse

som langt fra føles rensende

Dette var det ingen som fortalte meg

 

Og regn av tårer

så mange tårer

Og regn av svette

Ammesvette er en greie

Og regn fra dusjen

som skal skylle bort

gulp og bæsj og

verk fra stingene

 

Og noen ganger står vi bare i regnet

for ungen skal sove

Og vi har glemt regntrekk på vognen

men barn er vel vanntette.


På vegne av Styret i Nordisk Marcé,

Gro Vatne Brean

 

Nyhetsbrev Februar 2017

12. og 13. oktober 2017 arrangerer Nordisk Marcé konferanse i Sverige, med internasjonale og nordiske bidragsytere. Hold av datoen, og følg med på hjemmesiden og Facebook for mer info. Temaet for konferansen er För bättre perinatal psykisk helse.

I løpet av konferansen vil vi ha årsmøte der vi må velge nytt styre. Dersom du har lyst til å være med i styret, eller vet om noen som kan egne seg, gi beskjed til valgkomiten så fort som mulig.

Og dere, det er på tide å fornye medlemskapet i foreningen. Beklageligvis kan det være vanskelig å få påmeldingsiden til å fungere godt. Dersom du ikke kommer gjennom, så send en mail til Laura Miller. Hun hjelper deg raskt videre. Selv om det byr på noen utfordringer er det viktig at dere melder dere inn. Ved å melde seg inn i Marcé Society, blir dere automtaisk medlem i Nordisk Marcé, og vi som forening får da økonomisk støtte fra den internasojnale organisasjonen. Dette fører til at vi kan jobbe bedre, dele mer info og ikke minst lage bedre konferanser.


Inntrykk fra den internasjonale Marcé konferansen i Melbourne, 2016

 

I slutten av september var det tid for den store internasjonale Marcé konferansen som avholdes hvert andre år. Denne gangen var det Australia, og Melbourne, som var vertskap. Det var langt å reise, men 6 stk fra styret i Nordisk Marcé reiste ned, og vi traff flere andre fra våre hjemland, ca 20 stk i alt.
Konferansen inneholdt et solid faglig program, og var godt organisert. Noen av oss var også på halv og heldagsseminar dagen før. Vi fikk oppdatert oss både på biologiske mekanismer ved psykiske lidelser i svangerskap og barsel, og da spesielt ny forskning om epi-genetiske endringer ved psykisk sykdom eller stress i svangerskapet. Videre ble det i plenumsforelesninger understreket skadevirkningene av familievold, og om spesielle forhold vedrørende psykiske helsetjenester til urbefolkninger, og hvem som har risiko for alvorlig psykisk lidelse i barseltiden. Det var en rekke parallelle sesjoner, der både screening, psykososial støtte, psykoterapi, bruk av medisiner, bruker perspektivet og spesielle tiltak rettet mot fedre bare er noen av overskriftene. Vi følte alle at det var vanskelig å velge hva vi skulle gå på.

I slutten av september var det tid for den store internasjonale Marcé konferansen som avholdes hvert andre år. Denne gangen var det Australia, og Melbourne, som var vertskap. Det var langt å reise, men 6 stk fra styret i Nordisk Marcé reiste ned, og vi traff flere andre fra våre hjemland, ca 20 stk i alt.
Nordisk Marcé hadde også et symposium, der vi spesielt ønsket å presentere data fra større registerstudier og befolkningsundersøkelser. Vi presenterte data fra Danmark, Norge og Sverige, men listen av forelesere inkluderte kolleger også fra andre land, slik som Kina, Tyskland og Australia, og reflekterer at selv om vi er en Nordisk organisasjon, har vi et utstrakt internasjonalt nettverk. Xiaoqin Liu snakket om bruk av antidepressiva i svangerskapet og senere psykisk lidelse hos barnet, slik det går fram fra de danske befolkningsregisterne. Susan Garthus-Niegel la fram data om fødselsangst og risiko for keisersnitt, fra Akershus Birth Cohort, i Norge, og Moni Saha presenterte en undersøkelse av mors bruk av medisiner og amming fra den norske mor/barn undersøkelsen.
Fra Uppsala var det to presentasjoner om intervensjon mot fødselsangst (Christine Rupertsson og Helen Haines), og fra Stockholm en studie om postnatalt stress og depresjon hos mødre (Ewa Andersson). Fra Uppsala ble det også lagt fram en studie av økt mortalitet hos barn av mødre med mental utviklingshemming (Berit Höglund). Tross mange presentasjoner på kort tid, prøvde møteleder Signe Dørheim å lage rom for litt spørsmål, slik at funnene kunne diskuteres med de fremmøtte. Vi synes symposiet var godt besøkt og viste oss at vi har forskning av god internasjonal kvalitet å vise frem. Etter symposiet hadde vi en uformell lunsj samling sammen med de fleste nordiske deltagerne, og fikk utvekslet adresser og informasjon om aktuelt arbeid.

Lokalkomiteen hadde gjort et veldig godt arbeid for at vi også skulle få et sosialt og kollegialt godt utbytte av konferansen. Foruten velkomstseremonien, der representanter fra de opprinnelige innbyggerne i området gjennomførte en «røyk seremoni» for å velsigne konferansen, var det også lagt opp til at en kunne melde seg på middag sammen med noen av de mest ledende forskerne innen feltet. Avslutningsfesten var herlig uformell, og kulminerte i at alle deltagerne ble invitert opp på dansegulvet for å lære ekte indisk «Bollywood» dans. Dette for å markere at konferansen i 2018 vil være i Bangalore, India.
Vi satser på å være en minst like stor Nordisk kontingent da!

Signe Dørheim


Mer konferansen i India kan du lese her!


Vi vil som alltid oppfordre alle til å følge med Marce´Societys diskusjonsliste. Denne kan du følge når du er medlem. Det er mange spennende og aktuelle diskusjoner der, og også linker til aktuelle artikler. I det siste har det vært fokus blant annet på psykologisk oppfølgning ved psykose, og ikke minst søvnvansker og depresjon før og etter fødsel.

Her er en link til en helt ny artikkel om søvn, der Malin Eberhard Gran er en av forfatterne.

Hun har også denne nye artikkelen om svangeskapskvalme.

Her er en link til nytt om screening, der blant annet en svensk artikkel inngår.

Og her om hvordan mors depresjon påvirker barnets også før fødsel.

I Danmark har de også nylig fokusert på screening av depresjon, les mer her fra en avisartikkel.
Og ikke minst les om mammahjernen og endringer.


Og dere, husk å oppdatere medlemsskapet deres.

Dere som ikke er medlemmer kan melde dere inn her.


Kontaktinfo:
nordic.marce@gmail.com
signe.karen.dorheim@sus.no

Nyhetsbrev mars 2016

Høsten 2016 arrangerer Marcé Society konferanse i Melbourne i Australia. Det er fortsatt mulig å sende inn abstract, og dersom abstractet godtas, kan det være lettere å få dekket konferanseutgiftene. Og husk at gjennom en poster kan du dele forskning, men også kliniske erfaringer. Og det går også an å bare bli med på konferansen. Erfaringsmessig mye god lærdom og mange hyggelige kontakter.


Welcome to the International Marcé Society
 Biennial Scientific Conference 2016!

“Join us down under to discover why there’s nothing like Australia!”


I september arrangerer den fransktalende Marcé Society i samarbeid med WAIMH-F, A.R.I.P. og Postpartum Support International en internasjonal Workshops in Clinical Skills for Perinatal Psychiatry på La Teppe Medical Centre, France 19-23 september.

La Teppe Medical Centre er et fantastisk gammelt sykehusområde, du vil få både god praktisk og teoretisk lærdom og treffe nye gode kollegaer.


null

I Norge er akkurat “Helsestasjonstjenesten. Barns psykiske helse og utvikling», med redaktørene Hanne Holme, Ellen Solstad Olavesen, Lisbeth Valla, Marit Bergum Hansen lansert.

De siste tiårenes spedbarnsforskning viser at spedbarnet har langt større kapasitet enn man tidligere antok. Samtidig understreker forskningen betydningen av utviklingsstøtten barnet får de første leveårene. Flere av Nordisk Marcés medlemmer har bidratt med aktuelle kapitler knyttet til perinatalperioden i boken. Den er aktuell for 1. linjetjenesten, men også nyttig for andre som arbeider med gravide og nyfødte.

Vi vil også igjen minne om analysen The Costs of perinatal mental health problems fra 2014, (Centre for Mental Health and London School of Economics). Den konkluderer med at psykisk sykdom i perinatalperioden koster det engelske samfunnet over 8,1 milliarder britiske pund for hvert årskull, og at å heve omsorgen til det nivå de britiske retningslinjene anbefaler vil koste kun 280 millioner pund.

I forordet skriver Alain Gregorie som var en av foredragholderne på vår nordiske konferanse at:

Local and national providers, commissioneres and governments must act now to begin to reducse the human and economic costs of perinatal mental illness to our families, to our society, and to our nations.

Dette gjelder også i våre nordiske land. Vi må sammen fokusere mer på psykisk helse, svangerskap, spe- og småbarnstid.


Og dere, husk å oppdatere medlemsskapet deres.

Dere som ikke er medlemmer kan melde dere inn her.


Vi oppfordrer alle medlemmer til å dele artikler, konferanser og aktuelt materiale. Legg det ut på vår facebook-side, eller send det inn via mail. Vi vil dele det elektronisk, både her i Norden, men også med Marcé Society internasjonalt.

Kontaktinfo:
nordic.marce@gmail.com
signe.karen.dorheim@sus.no