Program Working Together – Caregivers and Families

Program Working Together – Caregivers and Families

Her finner du programmet til “Working together – Caregivers and Families” som finner sted i Stockholm 24 og 25 oktober. Det er fortsatt mulig å melde seg på. John Cox, Ian Brockington og Scott Stuart kommer, det samme gjør brukerforeningene i Sverige, Finland og Norge. Helena Askèn som har skrevet boken «Vart tog Moderslycan vägen» vil presentere boken sin, og mange nordiske forskere og klinikere vil presentere både i plenum og på parallelle seminarer og postere.

final-program-stockholm-2019

Invitation to the third Nordic Conference on perinatal psychiatry

Working together for 1001 days – improving perinatal mental health for all

Marce-Ersta-2019-flyer-engelsk

We are pleased to invite you to the third Nordic conference on perinatal psychiatry at Ersta conference center in Stockholm on 24 to 25 October 2019.

The Nordic Marcé society board is still working on the programme but we are pleased to announce that Professor John Cox will open the conference also this year.

Professor Scott Stuart will  give a lecture on  Interpersonal Psychotherapy –with a particular focus on the perinatal period. Furthermore, Professor emeritus Ian Brockington will give a keynote address on the topic «The Psychiatry of Childbearing: What we now Know»

As reflected in the title of this year’s conference, we will also focus on the users’ perspective and peer support in the perinatal period.

Workshops:

 • Early identification of perinatal mental disorders
 • Anxiety of giving birth
 • Addiction or substance use
 • Peer support and self help
 • Treatment and interventions
 • Organization of interdisciplinary and cross-sectoral work in the Nordic countries
 • Parent – child interaction
 • The consequences of antenatal distress to the child

We would like to invite you to contribute to the workshop.

Call for abstracts

We welcome you to share your expertise in the perinatal field with your Nordic colleagues.

 • Abstracts are accepted in English/Nordic language, 300-word limit
 • You may apply for oral and/or poster abstracts by selecting your preference when using the online system
 • All abstracts are evaluated if applicable for relevant workshops

Important Abstract Date: May 1st 2019 The deadline has been extended to May 15th 2019.

Register you abstract here.

We are sorry that we are not able to pay your conference expenses, and thus ask you to register in the following manner:

Conference registration

Questions about registration? Please contact us at marce2019@akademikonferens.se

https://reg.akademikonferens.se/marce2019/delegate

Conference price (two days)

 • Members: 3700 SEK / 349€
 • Non-Member: 4200 SEK / 397€
 • «Early Bird» registration: 3200 SEK / 309€ for members, 3900 SEK / 377€ for non-members (before June 15th)

More information about the Marcé Society.

More information about Nordisk Marcé.

We are looking forward hearing from you!

Nyhetsbrev våren 2019

Nyhetsbrev våren 2019

Gjennom 2018 har vi jobbet jevnt og trutt, men litt i det stille. Det har vært noen endringer i styret, både gamle og nye gått både inn og ut.


Nytt från presidenten Ewa Anderson

Høsten 2018 arrangerte Marcè Society verdenskongress i Bangalore, styret var representert, og Ewa skriver mer om det : 

Jag deltog vid den internationella konferensen i Bangalore 26-28 september 2018 som presentatör och representant från vår nordiska gren i Marcé.

Professor Prabha Chandra var värd och organisatör för konferensen i Bangalore, detta var den första Marcé konferensen i ett låg-medelinkomstland. Konferensen hölls i NIMHANS Convention Center.

Plenarium, symposier och 180 posterpresentationer spände över olika forskningsmetoder, från biomarkörer av prenatal stress under graviditeten och perinatala fysiska och psykiska hälsointerventioner från Japan, USA och Europa, till förebyggande och etisk obstetrisk vård och förebyggande egenvård i låg- och medelinkomstländer.

Innehållet var verkligen tvärvetenskapligt, med forskning presenterad från omvårdnad, psykologi, medicinska och biomedicinska fält.

Professor Carmine Pariante höll föredrag om stress och inflammation i utvecklingen av psykiska störningar och psykotropiskt läkemedel, både i kliniska prov och experimentella studier. Han kommer att vara en talare vid den nordiska konferensen hösten 2019.

Det utdelades priser och en av vinnarna var Professor Cindy-Lee Dennis som vann Marcé Medaljen och hennes tal handlade om gränsöverskridande folkhälso- interventioner som kan förhindra risker att utveckla psykisk sjukdom i vuxen ålder.

Totalt sett var det över 620 personer från 31 år länder i 5 kontinenter registrerade på denna konferens, så man fick många intressanta samtal från många olika kulturer.

Nya kontakter knöts och kommer bidra till ökad forskning och kunskap.

Utöver detta stimulerande program organiserades en rad kulturella, dans-, teatraliska, yoga-, kulinariska och pedagogiska sessioner, som gjorde det mesta av en underbar konferens.

Nationella Marcé fick en ny ordförande; Professor Lisa Serge från USA. Nästa konferens kommer att vara i Ohio 2020.


København

Styret hadde også ett meget konstruktivt og lærerikt styremøte i København, med blant annet omvisning på Familieambulatoriet ved Hvidovre. Vi påbegynte da arbeidet med utforske alle de nordiske lands tilbud vedrørende psykisk helse i perinatalperioden.


Aktuelle artikler

I løpet av 2018 og også helt i starten av 2019 er det publisert flere aktuelle artikler. De kan du lese her. En artikkel omhandler forekomst av angstlidelser under svangerskap og barsel samt hvordan insomni er koblet til angst i denne livsfasen.

Resultatene tyder på at forekomsten av angstlidelser under svangerskap og barselperiode er minst like vanlig som i den generelle populasjonen; det vil si at omtrent hver tiende gravid kvinne har en angstlidelse. Vi finner også at kvinner med generalisert angst ofte blir noe verre når de blir gravide. Det samme gjelder for kvinner med tvangslidelser, hvor symptomene kan bli særlig uttalte i barselperioden. Insomni under svangerskapet ser også ut til å være en markør for angstsymptomer, både under svangerskapet og i barseltiden.

En annen artikkel ser på sammenhengen mellom mødres psykiske helse i Finland og barnas utvikling av schizofreni og depresjon, den tar utgangspunkt i en måling en cohort mødre i 1966.

En ny dansk artikkel, der man har validert den danske EPDS, og dannet grunnlaget for hvordan screene for depressive symptomer hos nye mødre.


Media

Medlemmer i Nordisk Marcé har også markert seg mer populær vitenskapelig. Det er flott, for jo mer vi kan informere om strev i forbindelse med svangerskap og barseltid jo bedre, både for de som trenger hjelp og for de som skal hjelpe.

En meget aktuell film fra Norge er «Mammasjokket» . Den er laget av NRK, og presenterer flere ulike mammaer som hver på sin måte representere utfordringer man kan ha knyttet til overgangen til å bli foreldre.

En aktuell bok om samme tema er Helena Askèns «Moderslycka. Vart tog glädjen vägen?» Helena Askèn håper vi kommer til vår konferanse i Stockholm til høsten


1001 dager

I alle de nordiske landene har det i løpet av det siste året vært fokus på de første 1001 dagene, debatten både i media og nett er til tider tilspisset. Vi må huske på de individuelle forskjeller at hva som passer for en baby, eller en mamma, ikke nødvendigvis passer for andre. Derfor viktig med god nok, ydmyk og ikke minst nyansert kunnskap. I Norge har Landsforeningen 1001 dager, mental helse i svangerskap og etter fødsel akkurat lansert ny hjemmeside.

Og i januar var det også kick off for et nordisk samarbeidsprosjekt ledet av de 5 nordiske helsedirektoratene på Island.


Nordisk Marcés tredje konferanse arrangeres i Stockholm

Working together for 1001 days – improving perinatal mental health for all”

24 och 25 oktober 2019 arrangerar vi vår tredje nordiska konferensen med fokus på mental hälsa relaterat till graviditet och barnafödandet.  Konferensen arrangeras på Ersta konferens center i Stockholm. Årets program er befinner sig i planeringsstadiet, men vi har också i år glädjen att professor John Cox öppnar konferensen. En av årets key note speakere er Scott Stuart, han vil snakke  om terapi med sårbare gravide. En annen er i Ian Brocington. Mer informasjon finner du her.

Og dere, send genre abstract.

På konferansen vil vi også avholde årsmøtet.


Verdensdagen for mødres psykiske helse 2 mai.

2 mai markerer vi verdensdagen for mødres psykiske helse gjennom en konferanse i Oslo. Det er et samarbeid mellom Seksjon sped og små-RBUP; Landsforening 1001 og Nordisk Marcè. 3 mai har vi workshop for de som har lyst til å fordype seg mer i lavterskeltibud.

Jane Honikman som startet brukerorganisasjonen Post Partum International og Take Action vil bidra begge dager og fortelle om egne erfaringer, både av å ha opplevd fødseldepresjon, men ikke minst på hvordan lage støttetilbud.

For mer info om Marcé Society, sjekk marcesociety.com.

Og dere del gjerne informasjon, enten det er aktuelle artikler, kurs, konferanser, eller også skjønnlitterære bidrag med oss. Du kan enten sende mail til oss på nordic.marce@gmail.com, eller dele via vår Facebook-side.

Nyhetsbrev vinter 2015

Med dette kommer årets siste nyhetsbrev. I 2015 har vi arrangert den første nordiske konferansen. Selv om vi strevde litt med mail og nettkommunikasjonen i begynnelsen, var selve konferansen svært vellykket. Over 100 deltagere fra hele Norden deltok. Kathy Wisner, en av hovedforedragsholderne, skrev om konferansen:

Gratulerer med fødselen av den nordiske Marcé Society og din første konferanse! Congratulations on the birth of the Nordic Marcé Society and their first conference! On September 7-8, 2015, President Signe Dørheim commenced the first meeting of the new Marcé regional group. More than 80 enthusiastic delegates attended the program, which was held at the National Center for Infant Mental Health and the Center for Child and Adolescent Mental Health in Oslo, Norway. The lectures were excellent and they stimulated many interesting discussions. I was fortunate to attend with John Cox and Alain Gregoire to celebrate the new Society. Scandinavian speakers for plenary sessions included Trine Munk-Olsen, who reviewed her major contributions to the epidemiology of perinatal disorders and the prominence of bipolar disorder in postpartum women. Hedvig Noreng presented a very important study of the behavioral effects of prenatal SSRI exposure in exposed vs. nonexposed sibling pairs. Pamela Massoudi spoke about the critical importance of the involvement of fathers in promoting perinatal mental health. Alkistis Skalkidou reviewed her work on the hypothalamic- pituitary-adrenal axis and postpartum depression. In the afternoon, parallel sessions were held in native Scandinavian languages. The breaks for coffee were buzzing with questions, ideas, and plans for collaboration. The great beauty and culture of Norway’s capital city was a wonderful backdrop for a successful event! Christine Rubertsson, from Uppsala, was chosen as Vice President, and will take over presidential duties when she assumes the office at the next exciting meeting in Sweden, 2017!


Dr. Katherine Wisner
Marce Information Editor and Past President

Ny nettside

Endelig er nettsiden klar! Det er viktig å følge oss på Facebook. På denne siden er du hjertelig velkommen til å legge ut egne bidrag. Alt fra et foredrag du har deltatt på, en spennende artikkel du har lest eller publisert, et kurs du vil fortelle om, en bok du har skrevet eller spennende forskning du holder på med.

Følg også Marcé Society sin nettside.

Dersom du er medlem av Marcé, følg med på diskusjonssidene!

I 2016 satser vi også på Twitter.

Hilsen fra presidenten

Kjære medlemmer og venner av Nordisk Marcé!

Det er en glede å registrere at Nordisk Marcé har vokst og utviklet seg godt i sitt første leveår! Etter unnfangelsen i Oslo i oktober 2013, og fødselen i Wales i september 2014, feiret vi fødselsdagen med en flott konferanse i Oslo i September 2015. Vokser gjør vi også, ved at flere registrerer seg som betalende medlemmer. Det gir oss økonomi til å møtes som styre, og øke innsatsen med å styrke kunnskapen og oppmerksomheten rundt psykisk helse i perinatal tiden. Det var virkelig inspirerende å møte så mange av dere på konferansen i Oslo. Det kom inn mange spennende abstracts, som viser bredden av det som gjøres innen faget i våre nordiske land. Det ble en god mulighet til å få vite om hverandre, bli kjent, støtte hverandre og utveksle praktiske erfaringer fra forskning og klinikk. Vi fikk også inspirerende foredrag fra dyktige internasjonale forskere, slik som John Cox, Katherine Wisner og Alain Gregoire. Noen av dere har kanskje lest Kathrine Wisners rosende omtale av konferansen i nyhetsbrevet fra det Internasjonale Marcé Society? Neste konferanse vil bli i Sverige høsten 2017, og etter forslag fra medlemmene vil vi også ha en parallellsesjon med foredrag på engelsk, slik at det blir lettere for kollegaer fra Island og Finland å følge med. Vi ønsker oss flere medlemmer, også fra disse landene. Som ettåringer flest, har vi mye å lære, og er veldig åpne for det! Send gjerne ros og ris, og forslag til aktiviteter for Nordisk Marcé til meg eller til nordic.marce@gmail.com så skal vi ta tak i det! Vår neste oppgave nå er å planlegge et nordisk symposium på konferansen i Melbourne i september 2016. Så meld dere på, og send gjerne inn eget abstract dit (fristen er 15. mars 2016). Det blir fint å møtes der for gjensidig inspirasjon, og også for å formidle viktig kunnskap fra de nordiske landene internasjonalt. Lykke til med det viktige arbeidet dere gjør, både som klinikere og med forskning!


Signe Dørheim
President,
Nordisk Marcé

Annet aktuelt

Dr. Louise Howard, King’s College London presenterte en ny video: Decisions Regarding Treatment of Depression During Pregnancy.

I styret har vi fått to nye medlemmer: Anna Katherine Højland og Christine Rubertsson. De vil presenteres ytterligere her på nettsiden vår.

I september 2016 arrangerer Marcé Socity konferanse i Australia, og vi oppfordrer alle til å bli med. Det å dele opplevelser og erfaringer, både kliniske og forskningsmessige, er spennende og styrker fagmiljøet rundt gravide, sped og småbarn.

Allerede i mars arrangerer NFSU en konferanse i Oslo, og igjen blir det spennende foredrag. Videre er det viktig å minne om WAIMHs konferanse. Den skulle vært i Israel, men på grunn av uroligheter ble den flyttet til Praha.

gammelMannOgBarn

God jul!

Dersom du mottar dette nyhetsbrevet og ikke er medlem av Nordic Marcé, men ønsker å bli det, så meld deg inn her.

Når du blir medlem av Marcé Society og bor i et av de nordiske landene, blir du automatisk medlem også i Nordisk Marcé. Velkommen!

Vi ønsker dere alle en god jul og et fredfult, godt nyttår.

På vegne av styret,
Gro Vatne Brean

Kontaktinfo:
nordic.marce@gmail.com
Signe.karen.dorheim@sus.no